November2015

Omavalitsusreform tegi sammu edasi

Vabariigi Valitsus otsustas, et kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessid — nii vabatahtlikud kui valitsuse algatatud — tuleb lõpule viia 2017. aasta oktoobri kohalikeks valimisteks. Ühineda soovivad vallad peavad taotluse ühinemiseks esitama valitsusele 2017. aasta alguseks. Seejärel on valitsusel üle poole aasta aega, et omal algatusel kriteeriumidele mitte vastavad omavalitsused omavahel ühendada või […]

Loe edasi »

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saavad tuge puuetega laste vanemad

Alates 2015. aastast pakub Sotsiaalkindlustusamet eurorahade toel tugiteenuseid raske ja sügava puudega laste vanematele: tugiisik, lapsehoid, transport. Eesmärk on kergendada lapsevanemate koormust, et nad saaksid soovi korral õppida või töötada. Teenust saavad taotleda kuni 17aastaste (k.a) raske ja sügava puudega laste vanemad, kes last kodus ööpäevaringselt hooldavad. Tugiisik saab olla […]

Loe edasi »

Tartumaa taidlejate päev tähistab 10. sünnipäeva

Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus võõrustab 14. novembril juba kümnendat korda Tartumaa harrastuskollektiive , et pakkuda taidlejatele koosesinemise rõõmu ja publikule ülevaadet rahvakultuuri hetkeseisust Tartumaal. Tartumaa X Taidlejate päev algab kell 6.00 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses. Üles astuvad kaksteist kollektiivi, kelle hulgas on rahvatantsu-ja karaktertantsu rühmi, laulukoore ning vokaalansambleid. Peale eeskava mängib tantsuks Tiit […]

Loe edasi »

Tervisefoorum harib ja tunnustab

12. novembril toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses VIII Tartumaa tervisefoorum, mille moto on “Vabaks viina vitsa alt” ning teemad keskenduvad alkoholist põhjustatud tervisekahjude vähendamisele. Lisaks harivatele ettekannetele on kavas maakonna edukamate terviseedendajate tunnustamine. Foorumil osalemiseks saab registreeruda 10. novembrini e-posti aadressil lea.saul@tartu.maavalitsus.ee

Loe edasi »

Õppealajuhatajad tulevad kokku Tartumaal

VII üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad “Nutik(kas?) õppealajuhataja” toimuvad 3. -4. novembril Tartumaal. 3. novembril kogunetakse Nõo kultuurimajas. Teemad: kool huvitavaks; uusimmigrandid ja muukeelne laps koolis; õppealajuhataja roll, õpetaja kutsestandard, õpetaja liidriroll. 4. novembril külastatakse Tartus Vanemuise teatrit, kus toimub õpituba haridusest teatris, ning haridus- ja teadusministeeriumi, kus jututeemadeks on välishindamise kontseptsioon, plaanitavad uuendused, põhikooli lõpueksamid, […]

Loe edasi »