Kontaktid

Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühiste huvide teostamiseks ja kaitseks asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine; maakonna kultuuri- ja sporditraditsioonide säilitamine ja edendamine;  maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine ning maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

Kontakt

Riia 15
51010 TARTU
Registrikood 80190322
tel 730 5216, 505 0026
e-post tol@tartumaa.ee

Peaspetsialist Pille Ratassepp, 730 5216, 505 0026

Juhatuse esimees Aivar Soop

Alates 7.12.2017

Omavalitsus Volikogu esimees Vallavanem/linnapea
Elva vald Maano Koemets Toomas Järveoja
Kambja vald Heiki Sarapuu Aivar Aleksejev
Kastre vald Mati Möller Priit Lomp
Luunja vald Radž Sauk Aare Anderson
Nõo vald Krista Kvarnström Rain Sangernebo
Peipsiääre vald Jaako Lindmäe Aleksandr Širokov
Tartu linn Aadu Must Urmas Klaas
Tartu vald Üllar Loks Jarno Laur

 Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahanduskomisjon

Esimees – Rain Sangernebo
Liikmed – Aivar Aleksejev, Ivar Tedrema, Maano Koemets, Rein Kokk.

 

TOLi esindajad teistes organisatsioonides

TOLi esindajad teistes organisatsioonides
1. SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu liige – Aare Anderson
2. SA Tartumaa Turism nõukogu liikmed – Aleksandr Širokov ja Priit Lomp
3. SA Tartu Ärinõuandla nõukogu liikmed – Jaan Õunapuu ja Esta Tamm
4. SA Emajõe Jõeriik nõukogu liikmed – Aivar Soop, Rein Kokk, Väino Kivirüüt, Kalev Kurs
5. Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi maakondliku komisjoni liikmed – Ivar Tedrema ja Aivar Aleksejev
6. Tartumaa Tervisenõukogu liikmed – Teet Helm ja Timo Reinthal
7. Tartumaa laulu-ja tantsupeo komisjoni liikmed – Aivar Soop, Rain Sangernebo
8. Põllumajandusmuuseumi Teadusnõukogu liige – Aivar Aleksejev
9. Tartu maakonna ühistranspordi komisjoni liikmed – Aivar Soop ja Ivar Tedrema
10. Kultuurkapitali “Kultuuripärl” preemiakomisjoni liige – Priit Lomp
11. Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Tartu maakondliku komisjoni liige – Väino Kivirüüt
12. Maakondliku arendustegevuse programmi komisjoni liige – Rain Sangernebo
13. Tartu Maavalitsuse konkursi ja atesteerimiskomisjoni liige – Aivar Soop
14. Kodukaunistamise Ühenduse Tartumaa komisjoni liikmed – Andu Tõrva, Pille Ratassepp, Endel Soosaar
15. KIK keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse maakondliku alamprogrammi hindamisrühma liige – Maano Koemets
16. Tartumaa Arendusseltsi noortefondi hindamiskomisjoni liige – Tõnu Muru
17. Peipsiveere programmi nõukogu liige – Väino Kivirüüt, asendusliige Aleksandr Suvorov
18. Keskkonnaameti Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava ajakohastamise töörühma liige – Aare Anderson
19. Tartumaa liikluskomisjoni liikmed – Timo Reinthal ja Maano Koemets
20. Rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Tartumaa komisjoni liige – Rain Sangernebo
21. Tartumaa turvalisuse nõukogu liige – Timo Reinthal
22. Tartumaa avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 hindamiskomisjoni liige – Aira Laul
23. Tartumaa Aasta õpetajate tunnustamise maakondliku komisjoni liige – Esta Tamm

Dokumendid

Põhikiri

Tegevuskava 2010-2013

TOLi eelarve 2014

TOLi liikmemaks 2014