Aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õppijasõbralik tööandja ja aasta õpitegu. (TÕN)

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta õppijasõbralikku tööandjat ja  aasta õpitegu.

Aasta parimate tunnustamine toimub alati täiskasvanud õppija nädala (TÕN) avaüritusel. Loe eelmiste aastate tunnustatutest lähemalt siit.

Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ning esita kandidaat aasta õppija, koolitaja, õppijasõbraliku tööandja ja õpiteo tiitlile alates 16. aprillist  kuni 31.maini 2018.

Tunnustamine toimub  Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

Selle aasta kandidaate saab esitada alates 16. aprillist 2018.

Tunnustamise reglement jms  https://www.andras.ee/et/tunnustamine