Arengustrateegia

Tartumaa  juhid  tahavad  parandada  ühendusi  maailma 

Tartumaa  omavalitsuste  ja  suurasutuste  juhid  käivitasid  Tartumaa  arengustrateegia  2040  koostamise.  Kõik  Eesti  linnad – vallad  peavad  kokku  leppima,  mida aastani  2040  üheskoos  ette  võtta  ja  arendada.  Loodavad  strateegiadokumendid  saavad  aluseks  riigi  ja  Euroopa  Liidu  tulevase  programmperioodi  investeeringutele.

Üksmeelselt  leiti,  et  kui  Tartu  regioon  tahab  olla  Tallinna  kõrval  elujõuline  ja  konkurentsivõimeline,  siis  tuleb  mõelda  suurelt.  Jutust  käisid  tulevikuvõimalustena  läbi  nii  “maakond  – üks  omavalitsus”  kui  ka  “üks  piirideta  Liivimaa”.  Ühe  võtmevaldkonnana  nähti  ühendusi.  Kas  aga  maksumaksja  raha  peaks  esmajärjekorras  suunama  uute  lennuliinide  avamiseks,  neljarealise  Tallinna-Tartu  maantee  või  kiire  Ülemiste  ja  Riia  raudtee ühenduse  loomiseks  – see  tuleb  veel  selgeks  vaielda.  Tartu  abilinnapea  Reno  Laidre  tõstatas  ka  Tiksoja  silla  ehitamise vajaduse,  mis  aitaks  vähendada  kesklinna  liikluskoormust.  Ka  see  on  vajalik.  Ühendusteed  ja  taristu  on  inimressurssi  ja  ettevõtluse  kõrval  üks  kolmest  rahandusministeeriumi  soovitatud  teemavaldkonnast.  Tartumaa  juhid  otsustasid  lisada  veel  elukeskkonna-heaolu-tervise  ning  viiendana  Tartu  kui  Lõuna-Eesti  värava  teema,  et  koostöös  Lõuna-Eesti  maakondadega  enam  tegeleda  kohaturunduse  ja  turismarendusega.

Strateegid  nentisid  ka,  et  kuna  2040ni  on  22  aastat,  siis  on  raske ette  kujutleda  ühiskondlike  protsesside  ja  uute  tehnoloogiatega  kaasnevaid  muutusi.  Konsultant  Garri  Raagmaa  kutsus  siiski  tõsisemalt  mõtlema  pikaajalisemate  trendide  ja  võimalike  tehnoloogiate  mõjule:  „Kõik  viimase  aja  edukad  riigid  nagu  Singapur  ja  Põhjamaad  on  tõsiselt  tegelenud  tulevikutrendide  analüüsiga  ja  sel  moel  loodud  strateegiad  on  neile  palju  kasu  toonud.”  Seega  ei  peaks  uus  strateegia  olema  „kiri  jõuluvanale”,  kuhu  panna  kirja  kõik  oma  unistused,  vaid  lühike  nimekiri  suurtest  objektidest  ja  tegevustest,  millesse  kõik  on  valmis  reaalselt  panustama.  See  nimekiri  valmib  sügiseks  ning  peab  saama  aasta  lõpuks  kõigi  Tartumaa    volikogude  heakskiidu.

Tartumaa arengustrateegia koostamise protsessi eestvedajaks on Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Tartu Ärinõuandlaga.

 

Ragnar Siil – Kellele ja miks on strateegiat vaja?

Garri Raagma – Halduse eeldatav mõju regionaalsele arengule

Urmas Kase – Maakonna tasandi arendustegevus omavalitsuste koostöös

 

Kutse inspiratsioonitalgutele

Inspiratsioonitalgud 29.03.2018