Keskkond

Kaarsilla remont mõjutab jõeliiklust

Veeteede ameti peadirektori 14.06.2017 käskkirjaga nr 1-1-1/87-OP on peatatud veeliiklus Emajõel Tartu Kaarsilla all seoses Tartu Kaarsilla remondiga ajavahemikul 19. juuni – 10. juuli 2017. Läbipääs veeliiklejatele tagatakse järgmistel ajavahemikel:  esmaspäevast reedeni kell 8.30-8.45, 12.10-12.45, 14.10-14.45, 17.45-18.00, 20.00-6.00; laupäeval ja pühapäeval kell 8.30-8.45, 12.10-12.45, 14.10-14.45, 16.10-16.45, 20.00-6.00.

Loe edasi »
tahtvere3

Konkursi “Eesti Kaunis Kodu 2017” Tartumaa tublimad

Juba 20. korda toimub MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse eestvedamisel kaunite koduaedade üleriigiline konkurss. Tartumaa piirkondlikku konkurssi korraldab Tartumaa Omavalitsuste Liit. Kahe aastakümne jooksul on maakonnas tunnustust leidnud 73 Eesti Vabariigi Presidendi poolt tunnustatud kodu, 836 kodu on pälvinud peaministri tänukirja, 42 siseministri tänukirja ja 87 riigihalduse ministri tänukirja koos mastivimpliga. Enim […]

Loe edasi »

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäev toimub 7. aprillil kell 11.00-12.30 Tartu Maavalitsuses ruumis 407.  Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa sellise ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt, kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine, nutikas […]

Loe edasi »

Külmakraadid leevendavad jääpiiranguid

Alates 10. jaanuarist tohib minna nii jalgsi kui maastikusõidukiga Peipsi- ja Lämmijärve jääle Eesti Vabariigi territooriumil, kuni piirirežiimi alani. Kehtivad piirangud: – keelatud on ligineda jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit; – keelatud on liikuda Uhtinina ja Piirissaare vahelisel jääalal; – keelatud on liikuda Piirissaare kagutipus oleval jääalal. […]

Loe edasi »

Ettevaatust, nõrk jää!

Alates 21. detsembrist on  keelatud Peipsi, Lämmijärve ja Pihkva järve jääle minek. Päästeamet ja maavanemad on kaalunud ka üldise veekogude jääle mineku keelu kehtestamist, kuid esialgu on otsustatud loota inimeste tervele mõistusele ja ettevaatusele. Mistahes jääkogu jääle minek on alati ohtlik. Ka pealtnäha tugevana tunduvas jääs võib olla pragusid ja […]

Loe edasi »

Peipsile tekkinud jääle ei tohi veel minna

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juhi 09.11.16 otsusega nr 5-23/17 on alates 9. novembrist keelatud minna Peipsi järvistu jääle nii Jõgeva, Tartu kui Põlva maakonnas. Peipsil on kalda äärtes juba kuni paarisaja meetri ulatuses tekkinud jääkate, kuid ohutuks jääleminekuks on vaja, et jää paksus oleks kogu järvel ühtlaselt vähemalt kümme sentimeetrit või enamgi.  […]

Loe edasi »
luiged

Tartus tuleb luigekonverents

10. oktoobril toimub Tartus Eesti Maaülikooli metsamajas (Kreutzwaldi 5) ja selle esisel platsil luigekonverents ja perepäev. Kell 11 algaval konverentsil räägivad Eesti ja väliseksperdid luikede olukorrast, ohtudest ja kaitsest ning toimub arutelu. Kell 15 algaval perepäeval saab meisterdada, teha näomaalinguid, osaleda mälumängus, tutvustatakse tiibvarje jm. Päeva lõpetab suur luigeteemaliste tuulelohede […]

Loe edasi »

Veeliikluse piirang 9. ja 10. juulil

Tartu maavanema 3.06.2016 korraldusega nr 1 nr 1-1/415 „Veesõidukitega liiklemise keelamine“ on kehtestatud veeliikluse piirangud 9. juulil ja 10. juulil 2016 seoses Tartu Mill Triatloniga. Lähtudes veeseaduse § 18 lõike 5 punktist 4 on keelatud veesõidukitega liiklemine Emajõel: 9 juulil 2016 Tartu linnas Vabaduse silla ja Võidu silla vahelisel lõigul […]

Loe edasi »

Tartumaa kaunid kodud 2016

Tartumaa kodukaunistamise komisjon hindas linnade-valdade poolt välja pakutuid kauneid kodusid ning valis välja kõige tublimad, kes kutsutakse augustis Vabariigi Presidendi tänuvastuvõtule: Malle ja Mart Mandel Ülenurme alevikust, Martin Tens ja Helerin Arm Koosa külast Vara vallas ning Eve ja Jaanus Unt Nõo alevikust. Kauneim tööstusmaastik Tartumaal on Kambja vallas Sulu külas […]

Loe edasi »

Tartumaa noortekeskused kevadtalgutega kauniks

Tartumaa noortekeskused plaanivad 7. mail üleriigilise „Teeme ära“ talgupäeva raames korraldada aktsiooni „Noortekeskused kauniks“.  Noored ise korraldavad ühistööd oma kodukoha noortekeskuse ära koristamiseks ja kaunistamiseks — veedetakse 3-4 tundi talgutöid tehes, mängitakse mänge, vestetakse talgujutte, süüakse talgusuppi jne. Varasemalt on istutatud ka puid ning käidud teeäärseid prügist puhtaks korjamas. Esialgu […]

Loe edasi »

Veeliikluse piirangud Emajõel

Sõudmise ja Aerutamise klubi „Tartu“ koos Eesti Sõudeliiduga ja Eesti Aerutamise Föderatsiooniga korraldab Emajõel võistlused. Tartu maavanema 01.04.2016 korraldusega nr 1-1/201 kehtestatakse võistluse ajaks vastavates piirkondades veeliikluse keeld:   30.04.2016 kell 13.00-17.00 Raudteesillast kuni Kroonuaia sillani; 01.05.2016 kell 10.00-15.00 Kvissentalist kuni Kroonuaia sillani; 07.05.2016 kell 11.00-16.00 Kvissentalist kuni Kroonuaia sillani; 08.10.2016 kell […]

Loe edasi »

Puhja ootab Tartumaa ja Jõgevamaa taidlusteatreid

Eesmärk Aktiviseerida ja arendada täiskasvanute harrastusteatritruppide tegevust Tartu- ja Jõgevamaal. Innustada uute teatrigruppide tekkimist. Teadvustada avalikkust harrastusteatri tegevusest. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida harrastusteatrite arengutendentse. Vahetada infot teatriüritustest, koolitusvõimalustest jne. Aeg ja koht Tartumaa ja Jõgevamaa harrastusteatrite festival Pygen 2016 7. – 8.mail 2016 a. Puhja Seltsimajas, Viljandi tee 24, 61301 […]

Loe edasi »

Pakane leevendas jääpiiranguid

Alates 7. jaanuarist tohib minna jalgsi Lämmi- ja Pihkva järve jääle Eesti Vabariigi territooriumil, kuni piirirežiimi alani. Kehtivad alljärgnevad piirangud: – keelatud on ligineda jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit; – keelatud on ligineda Salu saarele lähemale kui 300 meetrit; – keelatud on liikuda jääalal, mis jääb Laaksaare sadama ning Piirissaare […]

Loe edasi »
j22

Peipsi jää ei kanna veel

Politsei- ja Piirivaveamet kehtestas Peipsi järvistu jääle mineku keelu. Alates 31.12.2015 on keelatud minna nii jalgsi kui transpordivahenditega Peipsi järvistu jäätunud ja jäätuvatele osadele Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonna piires. Keeld kehtib kuni vastavasisulise otsuse muutmiseni. Piirivalvekordonitel tuleb tagada keeluga seonduva informatsiooni edastamine järvele minejatele ning hoiatussiltide paigaldamine.  

Loe edasi »

Maavanem kehtestas karantiini uues seakatkukoldes

Tartu maavanema 25.08.2015 korraldusega nr 1-1/532 on kehtestatud sigade Aafrika katku haiguskoldes (Puhja vald, Rämsi küla, Tiku talu) taudipunktis karantiin ning taudipunkti ümber ohustatud tsoon kolme kilomeetri raadioses ja järelevalvetsoon kümne kilomeetri raadiuses taudipunktist. Maakondlik loomatauditõrje komisjon koguneb olukorda arutama 26. augustil, kohe pärast Lõuna-Eesti kriisikomisjoni istungit, ja laiendatud koosseisus […]

Loe edasi »

Ära aita katkuviirusel levida!

Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega kodusigade farmides ning ulatusliku levikuga  metssigade populatsioonis palub põllumajandusministeerium tõsiselt kaaluda metsas või seafarmide läheduses kavandatavatest väliüritustest loobumist. Seakatk on väga nakkav ja inimtegevusega võime soodustada taudi levikut. Metsas käies peaksime arvestama järgmist: ära puutu leitud metssea korjust ja väldi kontakti nakkusohtliku materjaliga (nt eritised); surnud metssea leidmisel […]

Loe edasi »

Tartumaal levib seakatk

Tartu maavanema 30.07.2015 korraldusega nr 1-1/483 on kehtestatud Rämsi külas asuvas seafarmis sigade Aafrika katku haiguskoldes karantiin. Haiguskolde ümber on määratud ohustatud tsoon (alloleval kaardil tähistatud punase ringjoonega) ning järelevalvetsoon (kaardil sinine ringjoon). Nendes tsoonides kehtivad inimeste, loomade, loomsete saaduste jms liikumise piirangud. Piirangud tulenevad loomatauditõrje seadusest. Sigade Aafrika katk […]

Loe edasi »

Tartumaa tublimad kodukaunistajad 2015

Tartumaal tunnustati ka sel aastal ilutegijaid – Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Eesti Kodukaunistamise Ühendusega valis välja maakonna kõige paremini heakorrastatud ja kaunimad kodud. Eesti lipu mastivimpli ja riigihalduse ministri tänukirjaga tunnustatakse 42 Tartumaa kodu. Alatskivi vald: Tiiu ja Salev Lassi, Rita ja Aivar Toomsalu, Reet ja Andrei Buk Elva linn: […]

Loe edasi »

Piirissaar ootab talgulisi!

13. juunil 2015 toimuvad Piirissaarel heakorratalgud, mille käigus on plaanis vana kultuurimaja ümbruse korrastamine, võsa lõikamine ning saare külaliste piknikukoha taastamine. Kaasa tuleks võtta tööriistad võsaga võitlemiseks. Talgulistele pakutakse lisaks töörõõmule ülevaadet saare elust-olust ja kehakinnitust; hea kalaõnne korral ka värsket suitsukala. Kogunemine kell 9.45 Piirissaare vallamaja juures (reisiparvlaev Koidula väljub […]

Loe edasi »

Euroliit uurib Balti riikide maakasutust

Euroopa Komisjoni statistikateenistuse Eurostati tellimusel viib Läti firma Vides Balti riikides läbi uuringu maakatte ja maakasutuse olukorra ja muutuste kohta Balti riikides. Projekti LUCAS 2015 raames tehtav uuring toimub 2015. aasta maist oktoobrini. Eestis hõlmab uuring 2255 uuringupunkti, mis võivad asuda mis tahes tüüpi maakattel (põllumaa, rohumaa, mets, asulad, transpordivõrk jne). […]

Loe edasi »
Lehekülg 1 Kokku lehekülgi 41234