Ettevõtlus

01.01.2013 seisuga oli Äriregistris registreeritud 8000 Tartumaal asuvat äriühingut ja 2000 füüsilisest isikust ettevõtjat. 70% ettevõtlusest on registreeritud Tartu linnas. 1000 elaniku kohta on Tartumaal 54 äriühingut (Eestis 63 äriühingut). Siinsed firmad annavad 8% kogu Eesti käibest.

Tartumaa põhilised tööstusharud on puidu- ja mööblitööstus, klaasi ja klaaspakettide tootmine, joogi- ja konservitööstus, samuti rõiva- ja jalatsitööstus. Kõige ühtlasemalt on maakonnas arenenud puidutööstus. Tartu ja Tartumaa trükikojad annavad kolmandiku Eesti raamatutoodangu nimetustest ja ka trükiarvust. Tänu siin asuvatele kõrgkoolidele ja teadusasutustele on suured arenguväljavaated teadmismahukal tootmisel; viimastel aastatel on kiiresti kasvanud mitmed infotehnoloogia- ja biotehnoloogiafirmad.

Tartumaa arengu jaoks on oluline nii traditsiooniliste tööstusharude (puidu- ja mööblitööstus, metalli- ja aparaaditööstus, toiduainetetööstus, ehitus ja ehitusmaterjalitööstus, tekstiili-, rõiva- ja jalatsitööstus) areng kui ka uuemate tööstusharude osakaalu tõstmine.

Enim töökohti on Tartumaal teeninduse ja kaubanduse alal – Tartu linn on kogu Lõuna-Eestile ostude, teenuste ja kultuurielamuste pakkuja. Palju töökohti on avalikus sektoris, eeskätt hariduse ja meditsiini vallas.

 

Viited

Tartu Ärinõuandla
Tartu Loomemajanduskeskus
Tartu Teaduspark
Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakond
Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esindus
PRIA Tartumaa teenindusbüroo

Ettevõtjaportaal
Alustavale ettevõtjale

 

Statistika

Statistikaameti piirkondlikus portaalis
Töötukassa statistika

 

Uuringud, analüüsid, strateegiad

Tartu ettevõtlusuuring (2011)
Tartumaa sektoranalüüs (2011)
Tartumaa arengustrateegia

Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia
Tartu ja Lõuna-Eesti konkurentsivõime ja kasvualade analüüs
Tartu 2030