Sport

Spordiala

Spordiklubisid Tartumaal

Harrastajaid Tartumaal

Jalgpall 183 15248
Võimlemine 14614
Ujumine 9630
Korvpall 177 8132
Kergejõustik 123 6409
Võrkpall 171
Suusasport 131

Eesti Spordiregistri andmed

Harrastusspordi toetuse taotlemine

Riigieelarvelist tegevustoetust on võimalik taotleda:

  • spordiürituste korraldamiseks;
  • sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks;
  • sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks;
  • spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

Taotlus esitatakse Tartumaa Spordiliidule 15. veebruariks või 1. juuniks paberikandjal või digitaalselt allkirjastatult. Toetus eraldatakse vastavalt Tartumaa Spordiliidu juhatuse otsusele, sõlmitud lepingule ja vastavalt toetuse eraldamise korrale. Toetust ei eraldata Eesti Spordiregistri võlgnikele.

 

Viited

Tartumaa Spordiliit
Elva Spordiliit
SA Tartu Sport

Eesti Spordiregister
Liikumisharrastaja portaal trimm.ee