Uudised

Elva ja Rõngu rahva küsitlus!

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Elva linna ja Rõngu valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega.

Elanikelt küsitakse, kas nad toetavad Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH ja EI.

Küsitluspunktid asuvad Elvas linnavalitsuses ja Rõngus vallavalitsuses.

Elva küsitluspunktis saab vastuse anda reedel, 19. mail kell 8.00– 6.00 ja pühapäeval, 21. mail kell 9.00– 17.00.

Rõngu küsitluspunktis saab arvamust avaldada pühapäeval, 21. mail kell 8.00–16.00 ja neljapäeval, 25. mail kell 10.00–18.00.

Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda läbi hääletussüsteemi VOLIS, mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel tartu.maavalitsus.ee Elektrooniline küsitlus toimub Elvas 19. mail ja Rõngus 21. mail  kell 8.00–20.00.

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada:

Elvas kuni 21. mai kell 14.00, tel 511 0278
Rõngus kuni 25. mai kell 13.00, tel 525 6194