Uudised

Haldusreformiga samm edasi

Valitsus leppis 9. veebruari istungil kokku, et teeb ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes ei täida haldusreformi 5000 elaniku miinimumkriteeriumi.
tartumaa_kov_reform kaart_16_01_17_cRahandusministeerium esitab omavalitsustele ühinemisettepanekud hiljemalt 15. veebruariks.
Ühinemissuundade ettepanekud tehakse nii neile väikevaldadele, kes haldusreformi vabatahtliku etapiga ei liitunud kui neile ühinejatele, kus pärast ühinemist elaks vähem kui 5000 inimest.
Valitsuses heakskiidetud ettepanekud ühinemissuundadeks on teiste hulgas:
  • Ühendada Peipsiääre vald (Alatskivi, Vara, Peipsiääre), Kallaste linn ja Pala vald,
  • Kambja vald ühendada Ülenurme vallaga,
  • Tabivere vald ühendada Tartu vallaga (Piirissaare, Tartu, Laeva),
  • Nõo vald ühendada Elva vallaga (Elva, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera, Puhja),
  • Luunja ja Tähtvere vald ühendada Tartu linnaga.

Kõik omavalitsused, kes saavad rahandusministeeriumilt ühinemissuundade ettepanekud peavad kolme kuu jooksul, kuid hiljemalt kuni 15. maiks, esitama valitsuse ettepaneku kohta maavanemale omapoolse arvamuse. Alles pärast nende läbivaatamist teeb valitsus ühinemiste osas lõpliku otsuse.