Uudised

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru infopäev toimub 7. aprillil kell 11.00-12.30 Tartu Maavalitsuses ruumis 407. 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa sellise ühiskonna kujunemisele, kus

  • inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt,
  • kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud,
  • igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud
    • ohtude ennetamine,
    • nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. maiks kl 16.30 maavalitsusele. Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17.

 

Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee.

Taotluse koostamise abi: Tartu Ärinõuandla