Uudised

Konguta vallas vahetus võim

Konguta vallavolikogu valis 26. juuli istungil uueks volikogu esimeheks Aivar Õuna, kes sai viis häält, edestades seega ühe häälega teist üles seatud kandidaati Liina Tamme. Samal istungil esitasid volikogu liikmed Aivar Õun, Jüri Lamp, Agu Kasetalu, Margus Reinoja ja Mati Miil umbusaldusavalduse  vallavanem Esta Tammele.

31. juuli volikogu istungil pandi umbusaldusavaldus hääletusele ning viie voliniku häältega viidi võimuvahetus lõpule: Konguta vallavanemaks saab Agu Kasetalu, kes pidas sama ametit ka aastatel 2002-2009.

15. oktoobril toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Konguta vald on otsustanud haldusterritoriaalse reformi käigus osaleda Elva valla moodustamises, kuhu hakkavad kuuluma veel praegune Elva linn ning Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu vald.