Uudised

Külmakraadid leevendavad jääpiiranguid

Alates 10. jaanuarist tohib minna nii jalgsi kui maastikusõidukiga Peipsi- ja Lämmijärve jääle Eesti Vabariigi territooriumil, kuni piirirežiimi alani.

Kehtivad piirangud:

– keelatud on ligineda jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit;
– keelatud on liikuda Uhtinina ja Piirissaare vahelisel jääalal;
– keelatud on liikuda Piirissaare kagutipus oleval jääalal.

Pihkva, Vaniku, Kriiva ja Pabra järve jääle tohib minna jalgsi, Pattina järvele minek on endiselt keelatud.

Info: https://www.politsei.ee/et/nouanded/jaaolud/