Uudised

Maavalitsus värbab ühistranspordi spetsialiste

Tartu maavanem võtab teenistusse tähtajalisele ametikohale kaks (1,0 koormusega ja 0,5 koormusega) ühistranspordi spetsialisti.

Teenistusülesanded: Tartu maakonna ühistranspordis ja maakonnas sõitvates reisirongides kontroll, järelevalve ja väärtegude menetlemine, vajadusel maakonna ühistranspordi arengu ja sõitjateveo korraldamiseks analüüside tegemine.
Kandidaadilt eeldatakse vastavust avaliku teenistuse seadusest tulenevatele nõuetele, head suhtlemisoskust ja pingetaluvust, eesti keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust, juhiloa olemasolu.

Avaldus ja elulookirjeldus koos kontaktandmetega saata aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010 TARTU või e-posti aadressil info@tartu.maavalitsus.ee 15. veebruariks 2017. Kontaktisik Margus Hendrikson, 730 5254.