Uudised

Õpilase loomevõistlus „Minu Eesti 100 aasta pärast“

Tartumaa koole kutsutakse osalema üleriigilisel konkursil „Minu Eesti 100 aasta pärast“. Selle eesmärk on innustada lapsi ja noori mõtlema ning arutlema oma riigi tuleviku teemadel, aidata kaasa laste ja noorte isamaalise maailmavaate kujundamisele ning oma kodu ja kodutunde väärtustamisele.

Oodatud on kirjanduslooming, kujutav kunst, fotod, videod, käsitööd ja tehnoloogiatööd. Iga osavõtja võib konkursile esitada ühe töö, autoriks võib olla üksikisik või ühevanuseline rühm (kuni 3 liiget).

Konkursitöid hinnatakse erinevates vanuserühmades: 1.-3. klass, 4.-6. klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass. Töid autoritele ei tagastata.

Töid hindavad aineõpetajad, maakonnakomisjonid ja viimaks üleriigiline komisjon, kes valib 31. oktoobriks igast kunstiliigist ja vanuserühmast 10 parimat tööd. Parimaid töid tunnustatakse, võitjad avalikustatakse.

Täpse osalemisjuhendi leiab Harju Maavalitsuse veebilehelt.

Tartu linna ja maakonna õpilaste tööd saata Tartu Maavalitsusse (info: Riina Sepma, 730 5264, riina.sepma@tartu.maavalitsus.ee).