Uudised

Õppealajuhatajad tulevad kokku Tartumaal

VII üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad “Nutik(kas?) õppealajuhataja” toimuvad 3. -4. novembril Tartumaal.

3. novembril kogunetakse Nõo kultuurimajas. Teemad: kool huvitavaks; uusimmigrandid ja muukeelne laps koolis; õppealajuhataja roll, õpetaja kutsestandard, õpetaja liidriroll. 4. novembril külastatakse Tartus Vanemuise teatrit, kus toimub õpituba haridusest teatris, ning haridus- ja teadusministeeriumi, kus jututeemadeks on välishindamise kontseptsioon, plaanitavad uuendused, põhikooli lõpueksamid, seotus gümnaasiumiga, e-tasemetööd ning matemaatika eksamiga kaasas olnud küsimustikud.

 

Koostööpäevad korraldab Tartu maakonna õppealajuhatajate ainesektsioon koostöös Tartu maavalitsusega.