Tartumaa | infovärav | Lehekülg 10

Tulekul koolitus kohalikele terviseedendajatele

Tallinna Ülikool ja Sotsiaalministeerium koostöös korraldavad sarja tasuta koolitusi rahvatervise arendamiseks kogukondades: · võrgustikutöö tervisedenduses ja tervisekommunikatsioon; · vaimne tervis ja heaolu edendamine; · tervisedendus kogukonnas; · kogukonna aktiviseerimise meetodid ja sotsiaalne innovatsioon; · tervislike eluviiside edendamise praktika. Koolitused toimuvad Tartus, Võrus, Valgas ja Põlvas 20.-21. veebruaril, 6.-7. märtsil, 10.-11. aprillil ja […]

Loe edasi »

Tartumaa ansamblid kohtuvad Luunjas

Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus korraldab 14. veebruaril 2015 teist korda Tartumaal ansamblite päeva, mille eesmärk on tutvustada Tartumaal tegutsevaid muusikakollektiive. Üritus annab võimaluse bändimeestel üksteise loominguga tutvuda. Iga ansambel esitab kuni viis lugu omal valikul. Korraldajad loodavad, et üritus aitab kaasa populariseerida kultuurimajade juures bändi tegemist ning selle läbi laiendada […]

Loe edasi »

Haaslava vald märkab tulevikutähti

Haaslava valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiaga “Tuleviku tähed” tunnustatakse Haaslava valla noori, kes erinevatel aladel on saavutanud edu maakondlikul, üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil. Kandidaadiks saab olla kuni 26-aastane rahvastikuregistris registreeritud Haaslava valla elanik. Sel aastal soovib vald ära märkida ja tunnustada ka noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Arvestatakse kalendriaasta 2014 saavutusi. Avaldus […]

Loe edasi »

Elva tänab parimaid sportlasi

23. jaanuaril algusega kell 19.00 toimub Elva gümnaasiumi saalis Elva parimate sportlaste ja treenerite tänuõhtu. Männilinna rahvas sai kuni 11. jaanuarini parimate välja selgitamisel anda oma hääle veebiküsitlusel Elva Spordiliidu kodulehel. Parima mehe, naise, noormehe, neiu, juuniori, veterani ja võistkonna kategooriates oli üles seatud ligi kakskümmend kandidaati, laureaadid selguvad pidulikul tseremoonial. http://spordiliit.elva.ee

Loe edasi »

Alatskivi valla talimängud 31. jaanuaril

31. jaanuaril peetakse Alatskivil valla talimänge. Avamine on kell 10 kooli ees, järgnevad võistlused: kalapüük, suusatamine, taldrikugolf, tõukekelgutamine, male, kabe, indiaca, lauatennis, sõudeergomeeter, noolevise ja mälumäng. Lõpetamine ja autasustamine on kell 16.30 kooli saalis. Korraldab Alatskivi Sport.

Loe edasi »

Avanes Peipsiveere kultuuriprogrammi taotlusvoor

Peipsiveere kultuuriprogramm ootab taotlusi 23. veebruarini. „Peipsiveere kultuuriprogramm 2013-2016″ toetab Peipsi äärsete rannakülade kultuuriruumi elujõulisust, vene vanausuliste kultuurilist omapära ning piirkonna sotsiaalset ja majanduslikku arengut. Toetust saavad taotleda riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja nende asutused, äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetatakse nii […]

Loe edasi »

Euroraha jaotus nörritas maavanemat

Tartu maavanem Reno Laidre saatis siseministeeriumile kirja, milles palus  korrigeerida maakondade vahelist euroraha jaotust  piirkondade konkurentsivõime tõstmise (PKT) meetmes. Maavanema sõnul on rahajaotuse metoodika Tartumaa suhtes ebaõiglane. “Tartu linnapiirkond  — Tartu linn ja vald, Ülenurme, Luunja ja Tähtvere — ei ole meetmest abikõlbulik. Toetuste jaotuse aluseks on võetud maakondade pingerida, kus Tartumaa on majandusarengult Harjumaa […]

Loe edasi »

Jääpiiranguid on veidi leevendatud

Alates 15. jaanuarist on lubatud minna Lämmi- ja Pihkva järve jääle ka maastikusõidukitega, alljärgnevate piirangutega: – keelatud on ligineda jalgsi ja maastikusõidukiga jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit; – keelatud on ligineda jalgsi ja maastikusõidukiga Salu saarele lähemale kui 300 meetrit; – keelatud on liikuda jääl jalgsi ja […]

Loe edasi »

Pihkva järvele ja Lämmijärvele võib jalgsi juba minna

Alates 9. jaanuarist tohib minna jalgsi Lämmi- ja Pihkva järve jääle kuni piirirežiimi alani. Arvestada tuleb aga seda, et keelatud on ligineda jõgede ja ojade suudmetele lähemale kui 150 meetrit ning Salu saarele lähemale kui 300 meetrit. Keelatud on liikuda jääl Laaksaare ja Piirissaare traaversilt põhja (Uhtinina) suunas. Jätkuvalt ei […]

Loe edasi »

17. jaanuarist muutuvad rongiajad

Alates 17. jaanuarist 2015 muutuvad Tallinn-Tartu, Tartu-Valga, Tartu-Koidula ja Tartu-Jõgeva rongiliinide sõiduplaanid. Muudatused on tingitud lubatud kiiruste alandamisest Pedja ja Kaarepere vahel. Samas lühenevad Tartu-Valga ja Tartu-Koidula liinide sõiduajad. Uued sõiduplaanid: http://elron.ee/wp-content/uploads/2014/04/Tln-Tartu_al17-01.pdf http://elron.ee/wp-content/uploads/2014/04/kagu_al17-01.pdf  

Loe edasi »

Maavanem kutsub bussiliikluse asjus kokku nõupidamise

Reedel, 9. jaanuaril toimub Tartu maavalitsuses koos GoBusi esindajatega nõupidamine, kus hinnatakse uut olukorda maakonna bussiliinidel. Alanud aasta 1. jaanuarist teenindab Tartumaa maakonnaliine GoBus. Muudatused tuli teha ka kümme aastat kehtinud sõiduplaanidesse, sest Tartumaal on kümne aastaga muutunud nii asustus, koolivõrk kui töökohtade asukohad. Aluseks võeti eelkõige piletimüügi andmed, lisaks […]

Loe edasi »

Valiti Tartumaa aasta noor ja aastate noor

29. detsembril võttis Tartumaa Noortekogu oma tegevuse kokku aastalõpupeoga, mille raames kuulutati pidulikult välja Tartumaa aasta noor 2014. Kuueteistkümne nominendi seast valiti aasta nooreks Kristin Tobber, kes on silma paistnud sisukate ideede ning asjalike tegemistega. Esitajad iseloomustasid teda nii: “On alati särav ja rõõmsameelne. Tal on arenenud õiglustunne, kaitseb endast […]

Loe edasi »

Maavanem ootab ettepanekuid teenetemärgi andmiseks

Tartu maavalitsus ootab jaanuari lõpuni ettepanekuid, keda tunnustada tänavu Tartu maakonna teenetemärgiga. Kõik Tartumaa elanikud, asutused, organisatsioonid ja kohalikud omavalitsused saavad 30. jaanuarini teha maavanemale ettepanekuid, keda autasustada Tartumaa Kuldse Tammeoksa teenetemärgiga. Teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile ja […]

Loe edasi »

Algajale ettevõtjale on abiks virtuaalne teejuht

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses valmis alustava ettevõtja teekaart — interakiivne veebileht, kus äriga alustada soovija saab teavet, missuguseid toetusi, soodustusi, koolitusi ja muud tugiteenuseid on tal võimalik kasutada. Uuri lähemalt ja pane oma äriidee proovile: http://teekaart.ut.ee/  

Loe edasi »

Peipsi jääle ei tohi minna

Politsei- ja Piirivalveameti piirivalvebüroo juht on 2. jaanuaril allkirjastanud otsuse nr 5-23/1, millega kehtestatakse Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve jääle mineku keeld. Otsuses on kirjas, et seoses kiiresti muutunud ilmastikuoludega, tuule tõusuga ja sellega kaasneva jääolude muutusega on alates 3. jaanuarist 2015 keelatud minna nii jalgsi kui transpordivahenditega Peipsi, Pihkva ja […]

Loe edasi »

Neli vabatahtlikku komandot saavad ujuvpumba

Neli vabatahtlikku päästekomandot saavad uuel aastal oma varustuse täienduseks ujuvpumba. 2014. aasta lõpukuudel jagas siseministeerium läbi maavalitsuste toetusraha siseturvalisuse vabatahtlike projektidele. Igas maakonnas hindas projektitaotlusi kohalik komisjon, kes otsustas, missugust varustust või koolitust kõige enam vajatakse. Tartu maakonnas osutus kõige tarvilikumaks ujuvpump, millega saaks kahjutule kustutamiseks veekogudest vett võtta. Sellise pumba […]

Loe edasi »

Laeva vald otsib vallavanemat

Laeva Vallavolikogu kuulutas välja avaliku konkursi Laeva vallavanema ametikohale. Töö kirjeldus: vallavalitsuse töö juhtimine, korraldamine ja vallavalitsuse istungite ettevalmistamine, omavalitsuse esindamine vastavalt õigusaktides ettenähtud pädevusele, valla eelarve täitmise tagamine, valla munitsipaalomandi säilimise ja otstarbeka kasutamise tagamine, vallavalitsuse hallatavate asutuste töö korraldamine. Nõuded kandidaadile: Eesti Vabariigi kodanik, omab avaliku sektori juhtimisel vähemalt […]

Loe edasi »
bussid

Maakonnaliinidel uuest aastast uued sõiduplaanid

Tartumaa maakonnaliinidel alustab 1. jaanuarist reisijate vedu GoBus, muutuvad busside liininumbrid ja sõiduplaanid. Nii praegu kehtivad kui tulevased sõiduplaanid on üleval ühistranspordi infoportaalis peatus.ee. Uued sõidugraafikud leiab ka veebilehelt tartumaa.ee. Paljudel liinidel tulevad kasutusele sissesõidud, mida teenindatakse ainult soovija olemasolul. Kui bussipeatus on sõiduplaanis tähistatud nõudepeatusena väljumiseks, sõidab buss sellesse peatusesse, […]

Loe edasi »
Lehekülg 10 Kokku lehekülgi 33« First...89101112...2030...Last »