Eesti kaunis kodu

Konkurss “Eesti kaunis kodu 2018” piirkondliku vooruga tegeleb Tartumaa Omavalitsuste Liit. Kontaktisik Annely Võsaste annely.vosaste@tartumaa.ee 7305273

Täpsem info piirkonnavooru toimumisaja ja tingimuste kohta jõuab omavalitsustesse lähiajal.

 

1.      Konkurss hõlmab jätkuvalt traditsioonilisi kodusid ja muid, sellega seonduvaid   objekte (Eramud, väikesed ühismajad, korterelamud, maakodud, suvilad, hotellid, turismitalud koolimajad, seltsimajad, kirikud ja muud kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid, kalmistud, parkmetsad jne) ning eriprojekte:

  • parim tööstusmaastik: (Tootmishooned ja  -talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm). Eesti Kaubandus- Tööstuskojas ei pea objekti eelnevalt registreerima nagu on tingimustes.
  • parim  tervisespordikeskus: (Kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm. Paeasjalikult mõeldakse siin omavalitsuste finantseerimisel olevaid rajatisi).
  • kaunis muinsuskaitseobjekt: koostöös muinsuskaitseametiga (Peamiselt objektid elamud/eramud, millised on restaureeritud omanike vahenditega),
  • kauneim kortermaja: koostöös Korteriomanike Liiduga.

Märkus: Tulenevalt äsja läbiviidud haldusreformist ei toimu konkurssi „Kaunis omavalitsus 2018“

Konkursi tingimused vt http://www.iluskodu.ee/konkursid.php

2. Lisaks eeltoodule on eraldi konkurss „Energiasäästlik kaunis kodu 2018“ (kolmes kategoorias – eramu, korterühistu ja ühiskondlik hoone). Autasustatavad saavad vastava seinaplaadi. Konkursi „Energiasäästlik kaunis kodu“  tingimused on kodulehel  http://www.iluskodu.ee/doc/2015_energiakonkursi_alused.pdf.

Konkurss „Eesti kaunis kodu 2018“