Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

Siseministeeriumi korraldatava kogukondliku turvalisuse 2018.-2020. aasta toetusvoorude läbiviijaks Tartu maakonnas on Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Toetusvoor avatakse 15.07.2019. Taotluste esitamise tähtaeg on 16.09.2019.a. kell 16:30.

Taotlus esitada elektrooniliselt e-posti aadressile tol@tartumaa.ee.

 

Enne taotluse koostamist tutvu tingimuste ja hindamismetoodikaga:

Taotlemise üldtingimused

Taotlemise tingimused

Hindamismetoodika

 

Vajalikud vormid:

Taotlusvorm

Eelarvevorm

Sisuaruande vorm

Kuluaruande vorm

 

Lisateave: Heili Uuk tel 7305216 või 58862500, e-post heili.uuk@tartumaa.ee.

 

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Tartumaa toetusvooru toetuse saajad