KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

 

Täiendav info Tartumaa Omavalitsuste Liit, 7305216 või tol@tartumaa.ee

Tartumaa Omavalitsuste Liit kinnitas oma 8.05.2018 juhatuse otsusega Kohaliku Omaalgatuse Programmi maakondliku hindamiskomisjoni

Komisjoni kuuluvad:

Eesnimi Perekonnanimi Roll  
1 Külli Rüütli Komisjoni liige Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
2 Andres Zirk Komisjoni liige Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
3 Lea Saul Komisjoni liige Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindaja
4 Riin Saadjärv Komisjoni liige Mittetulundusühingute esindaja
5 Mart Keerutaja Komisjoni liige Tartumaa Omavalitsuste esindaja

Taotluste menetlemisega tegeleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk,   tol@tartumaa.ee, 58862500, 7305216

 

Taotlus- ja aruandevormid ja hindamismetoodika:

Hindamismetoodika 2018

KOP 18 Meede 1 – taotlusvorm kevadvoor 2018
KOP 18 Meede 1 – eelarve vorm
KOP 18 Meede 1 – kuluaruanne
KOP 18 Meede 1 – sisuaruanne kevadvoor

KOP 18 Meede 2 – taotlusvorm kevadvoor 2018
KOP 18 Meede 2 – eelarve vorm
KOP 18 Meede 2 – kuluaruanne
KOP 18 Meede 2 – sisuaruanne kevadvoor

 

Kevadvoorus toetatud projektid

 

Loe lisaks:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t5