KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

 

Taotlus peab laekuma hiljemalt 1. oktoobril 2018 kell 16.30 Tartumaa Omavalitsuste Liidule e-posti aadressile tol@tartumaa.ee.

 

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline. Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Maakondliku hindamiskomisjoni liikmed:

Külli Rüütli               Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

Andres Zirk               Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja

Lea Saul                   Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise- ja turvalisuse nõunik

Mart Keerutaja         Kastre valla arendusosakonna juhataja

Riin Saadjärv           MTÜ Perekas juhatuse liige

 

Taotluste menetlemisega tegeleb Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk,   tol@tartumaa.ee, tel 58862500, 7305216

 

 1. KOP 2018 sügivooru esitlus

 

Enne taotluse koostamist tutvu programmi määruse ja hindamismetoodikaga:

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus

Hindamismetoodika 2018

 

Kasulik abimaterjal hea taotluse koostamiseks:

Kommenteeritud taotlusvorm meede 1

Kommenteeritud taotlusvorm meede 2

 

2018 sügisvooru taotlus-, eelarve- ja aruandevormid:

KOP 18 Meede 1 – taotlusvorm sügisvoor

KOP 18 Meede 1 – eelarve vorm sügisvoor

KOP 18 Meede 1 – sisuaruanne sügisvoor

KOP 18 Meede 1 – kuluaruanne sügisvoor

 

KOP 18 Meede 2 – taotlusvorm sügisvoor

KOP 18 Meede 2 – eelarve vorm sügisvoor

KOP 18 Meede 2 – kuluaruanne sügisvoor

KOP 18 Meede 2 – sisuaruanne sügisvoor

 

2018 kevadvooru aruandevormid

KOP 18 Meede 1 – sisuaruanne kevadvoor

KOP 18 Meede 1 – kuluaruanne kevadvoor

 

KOP 18 Meede 2 – sisuaruanne kevadvoor

KOP 18 Meede 2 – kuluaruanne kevadvoor

 

Kevadvoorus toetatud projektid

2018 KOP Sügisvoorus toetatud projektid

 

Loe lisaks:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused#t5