Uudised

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saavad tuge puuetega laste vanemad

Alates 2015. aastast pakub Sotsiaalkindlustusamet eurorahade toel tugiteenuseid raske ja sügava puudega laste vanematele: tugiisik, lapsehoid, transport. Eesmärk on kergendada lapsevanemate koormust, et nad saaksid soovi korral õppida või töötada.

Teenust saavad taotleda kuni 17aastaste (k.a) raske ja sügava puudega laste vanemad, kes last kodus ööpäevaringselt hooldavad. Tugiisik saab olla kodus, lastehoius, lasteaias, koolis või terviseasutuses toeks lapsele, kes iseseisvalt toime ei tule. Lapsehoiuteenus on paindlik nii aja, kestuse kui asukoha suhtes. Transport on toetav teenus, et laps saaks liikuda kodust või koolist hoidu või tugiisiku juurde ja tagasi.

Euroopa Sotsiaalfondi 2014 -2020 perioodi eesmärk on suurendada perede iseseisvat majanduslikku toimetulekut. Eesti riigis halvendab paljude tööealiste majanduslikku toimetulekut suur pereliikmete hooldamise koormus, seetõttu arendatakse teenuseid hoolduskoormuse vähendamiseks. ESFi projekt „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks“ soovib jõuda 6700 raske ja sügava puudega lapseni ning tugiteenuste plaanitud maht on 37 miljon eurot. 2016.-2017. aastal on teenuse maksumuse piirmäär 4918 eurot ühe lapse kohta, teenuste piirhinnad on lapsehoiul kuni 7 eurot tund, tugiisikuteenusel kuni 5 eurot tund, transpordil kuni 0,5 eurot kilomeeter. Praguseks on leitud teenusepakkujad kaheksas maakonnas, kuid peagi saab kaetud terve Eesti.

Raske ja sügava puudega laste vanemad, kes soovivad osaleda projektis ning kelle lapsed vajavad lapsehoiu-, tugiisiku- või transporditeenust, saavad pöörduda oma piirkonna koordinaatori, kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna või otse sobiva teenusepakkuja poole. Avalduse blankett ja vajalik lisainformatsioon on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee (Lastekaitse –> Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine).
Lisateave:

Kadri-Ann Lee
Lõuna-Eesti piirkonna koordinaator
Lastekaitse üksus
Sotsiaalkindlustusamet
kadri-ann.lee@sotsiaalkindlustusamet.ee
5660 0527 / 744 8330