Tartu Maavalitsus

Maavalitsus on maavanema juhtimisel töötav Siseministeeriumi valitsemisala riigiasutus, mille ülesanded ja pädevus on määratud Vabariigi Valitsuse seadusega.

Tartu Maavalitsuses (Tartu, Riia 15) on kantselei, haridus- ja sotsiaalosakond ning arengu- ja planeeringuosakond. Kantselei alla kuuluvad õigus- ja haldustalitus ning rahvastikutoimingute talitus (endine perekonnaseisuosakond, Tartu Tiigi 12).

Maavanem on kõrgem riigiametnik, kes esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest. Maavanem juhib maavalitsuse tööd ning koordineerib maakonna omavalitsuste ja riigiasutuste koostööd. Maavanema nimetab ametisse Vabariigi Valitsus regionaalministri ettepanekul. Alates 1. juunist 2011 on Tartu maavanem Reno Laidre.

Viited

Tartu Maavalitsus