Tartumaa Omavalitsuste Liit

Tartumaa Omavalitsuste Liit (TOL) on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühiste huvide teostamiseks ja kaitseks asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on Tartu maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine; maakonna kultuuri- ja sporditraditsioonide säilitamine ja edendamine;  maakonna ja oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine ning maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks täitmiseks võimaluste loomine.

Kontakt

Riia 15
51010 TARTU
Registrikood 80190322
tel 730 5216, 505 0026
e-post tol@tartumaa.ee

Peaspetsialist Pille Ratassepp, 730 5216, 505 0026

Juhatuse esimees Aivar Soop

 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmete esindajad

Alatskivi vald – Jaako Lindmäe, asendusliige Peeter Kiuru
Elva linn – Meelis Karro, asendusliige Fred Koppel
Haaslava vald – Taivo Kirm, asendusliige Lauri Roosiorg
Kallaste linn – Fjodor Plešankov, asendusliige Liidia Opikova
Kambja vald – Irma Drenkhan, asendusliige Kuldar Lepik
Konguta vald – Märt Meesak, asendusliige Liina Tamm
Laeva vald – Külli Suvi, asendusliige Ago Vooremäe
Luunja vald – Radž Sauk, asendusliige Urmas Pärnalaas
Meeksi vald – Kairi Kell, asendusliige Merike Paap
Mäksa vald – Mati Möller, asendusliige Anu Kontro
Nõo vald – Jaanus Järveoja, asendusliige Marika Saar
Peipsiääre vald – Viktor Filippov, asendusliige Niina Baranina
Piirissaare vald – Denis Umbleja, asendusliige Fjodor Korotkov
Puhja vald – Vahur Jaakma, asendusliige Päivi Märjamaa
Rannu vald – Heino Gottlob, asendusliige Meelis Kask
Rõngu vald – Sulev Kuus, asendusliige Eve Pehter
Tartu linn – Vladimir Šokman, asendusliige Triin Anette Kaasik
Tartu vald – Üllar Loks, asendusliige Kadri Viil
Tähtvere vald – Urmas Tartes, asendusliige Inga Väikene
Vara vald – Tarmo Leini, asendusliige Raido Tamm
Võnnu vald – Urmas Paju, asendusliige Kertu Rünkorg
Ülenurme vald Heiki Sarapuu, asendusliige Illari Lään

Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed

Juhatuse esimees Aivar Soop, Tartu vallavanem
Juhatuse aseesimees Ivar Tedrema, Kambja vallavanem
Juhatuse liige Andu Tõrva, Alatskivi vallavanem
Juhatuse liige Priit Lomp, Haaslava vallavanem
Juhatuse liige Eva Kams, Elva linnapea
Juhatuse liige Gennadi Kulkov, Kallaste linnapea
Juhatuse liige Esta Tamm, Konguta vallavanem
Juhatuse liige Aare Olgo, Laeva vallavanem
Juhatuse liige Aare Anderson, Luunja vallavanem
Juhatuse liige Aleksandr Suvorov, Meeksi vallavanem
Juhatuse liige Timo Reinthal, Mäksa vallavanem
Juhatuse liige Rain Sangernebo, Nõo vallavanem
Juhatuse liige Aleksandr Širokov, Peipsiääre vallavanem
Juhatuse liige Liina Miks, Piirissaare vallavanem
Juhatuse liige Priit Pramann, Puhja vallavanem
Juhatuse liige Maano Koemets, Rannu vallavanem
Juhatuse liige Aivar Kuuskvere, Rõngu vallavanem
Juhatuse liige Urmas Klaas, Tartu linnapea
Juhatuse liige Rein Kokk, Tähtvere vallavanem
Juhatuse liige Väino Kivirüüt, Vara vallavanem
Juhatuse liige Teet Helm, Võnnu vallavanem
Juhatuse liige Aivar Aleksejev, Ülenurme vallavanem

 Tartumaa Omavalitsuste Liidu revisjonikomisjon

Irma Drenkhan – Kambja vallavolikogu esimees
Vahur Jaakma – Puhja vallavolikogu esimees
Üllar Loks – Tartu vallavolikogu esimees

 Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahanduskomisjon

Esimees – Rain Sangernebo
Liikmed – Aivar Aleksejev, Ivar Tedrema, Maano Koemets, Rein Kokk.

 

TOLi esindajad teistes organisatsioonides

TOLi esindajad teistes organisatsioonides
1. SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu liige – Aare Anderson
2. SA Tartumaa Turism nõukogu liikmed – Aleksandr Širokov ja Priit Lomp
3. SA Tartu Ärinõuandla nõukogu liikmed – Jaan Õunapuu ja Esta Tamm
4. SA Emajõe Jõeriik nõukogu liikmed – Aivar Soop, Rein Kokk, Väino Kivirüüt, Kalev Kurs
5. Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi maakondliku komisjoni liikmed – Ivar Tedrema ja Aivar Aleksejev
6. Tartumaa Tervisenõukogu liikmed – Teet Helm ja Timo Reinthal
7. Tartumaa laulu-ja tantsupeo komisjoni liikmed – Aivar Soop, Rain Sangernebo
8. Põllumajandusmuuseumi Teadusnõukogu liige – Aivar Aleksejev
9. Tartu maakonna ühistranspordi komisjoni liikmed – Aivar Soop ja Ivar Tedrema
10. Kultuurkapitali “Kultuuripärl” preemiakomisjoni liige – Priit Lomp
11. Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Tartu maakondliku komisjoni liige – Väino Kivirüüt
12. Maakondliku arendustegevuse programmi komisjoni liige – Rain Sangernebo
13. Tartu Maavalitsuse konkursi ja atesteerimiskomisjoni liige – Aivar Soop
14. Kodukaunistamise Ühenduse Tartumaa komisjoni liikmed – Andu Tõrva, Pille Ratassepp, Endel Soosaar
15. KIK keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkuse maakondliku alamprogrammi hindamisrühma liige – Maano Koemets
16. Tartumaa Arendusseltsi noortefondi hindamiskomisjoni liige – Tõnu Muru
17. Peipsiveere programmi nõukogu liige – Väino Kivirüüt, asendusliige Aleksandr Suvorov
18. Keskkonnaameti Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava ajakohastamise töörühma liige – Aare Anderson
19. Tartumaa liikluskomisjoni liikmed – Timo Reinthal ja Maano Koemets
20. Rahvakultuuri maakondliku toetuse jagamise Tartumaa komisjoni liige – Rain Sangernebo
21. Tartumaa turvalisuse nõukogu liige – Timo Reinthal
22. Tartumaa avatud noortekeskuste projektikonkursi 2017 hindamiskomisjoni liige – Aira Laul
23. Tartumaa Aasta õpetajate tunnustamise maakondliku komisjoni liige – Esta Tamm

 

Palgaandmed

Ametiisiku nimi Töötasu liik Tasu kogu-summa Periood Maksmise alus
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 45 180 kr 01.01.08-31.12.2008 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 3, 05.12.2007
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 45 180 kr 01.01.09-31.12.2009 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 4, 19.11.2008
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 45 180 kr 01.01.10-31.12.2010 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 4, 16.12.2009
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 2892 eurot 01.01.11-31.12.2011 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 6, 15.12.2010
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 2892 eurot 01.01.12-31.12.2012 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 10, 2.12.2011
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 2892 eurot 01.01.13-31.12.2013 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 6, 11.12.2012
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 2892 eurot 01.01.14-31.12.2014 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 4, 15.01.2014
Aivar Soop Juhatuse esimehe hüvitis 2892 eurot 01.01.15-31.12.2015 Tartumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 10, 10.12.2014

Dokumendid

Põhikiri

Tegevuskava 2010-2013

TOLi eelarve 2014

TOLi liikmemaks 2014