Riigiasutused Tartumaal

Põhiseaduslikud institutsioonid

Registrikood Asutuse nimi
74001127 Riigikohus

Valitsusasutused

Registrikood Asutuse nimi
70000622 Tartu Maavalitsus
70000740 Haridus- ja Teadusministeerium
70001946 Rahvusarhiiv
70003477 Ravimiamet
70005967 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
70006056 Tartu Vangla

Valitsusasutuse hallatavad riigiasutused

Registrikood Asutuse nimi
70000036 Jõudluskontrolli Keskus
70000065 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
70002578 Eesti Põllumajandusmuuseum
70003785 Tartu Observatoorium
70003879 Eesti Kirjandusmuuseum
70004034 Tartu Hiie Kool
70004092 Tartu Kunstikool
70004258 Nõo Reaalgümnaasium
70004264 Tartu Emajõe Kool
70004353 Eesti Spordimuuseum
70004366 Tartu Kunstimuuseum
70004471 Kaagvere Erikool
70005536 Eesti Rahva Muuseum
70005619 Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool
70005699 Eesti Lennuakadeemia
70005714 Tartu Tervishoiu Kõrgkool
70005944 Eesti Biokeskus
70005950 Tartu Kõrgem Kunstikool
70006197 Kammeri Kool

Valitsusasutuse kohalikud asutused

Registrikood Asutuse nimi
70000177 Tartumaa Veterinaarkeskus

Valitsusasutuse piirkondlikud struktuuriüksused

Politsei- ja Piirivalveameti lõuna prefektuur

Kaitsepolitseiameti lõuna osakond

Päästeameti lõuna päästekeskus

Maanteeameti lõuna regioon

Töötukassa Tartumaa osakond

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud

Registrikood Asutuse nimi
74001073 Tartu Ülikool
74001086 Eesti Maaülikool

Avalik-õigusliku juriidilise isiku asutused

Registrikood Asutuse nimi
74001624 Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž

Kohtud

Registrikood Asutuse nimi
74001957 Tartu Halduskohus
74001966 Tartu Maakohus
74001972 Tartu Ringkonnakohus

Viited

Riigi- ja omavalitsusasutuste riiklik register