Uudised

Tartu maavalitsus saab sajandivanuseks

Venemaa Ajutise Valitsuse 30.03.1917 seaduse “Eestimaa kubermangu administratiivsest valitsemisest ja kohaliku omavalitsuse ajutisest korrast” alusel loodi Eestis maakonnanõukogud ja -valitsused.

11-liikmeline Tartu maakonnanõukogu tuli esimest korda kokku 1. juulil 1917 Tartus Eesti Laenu-Hoiu Ühisuse ruumides. Istungi avas maakonnakomissar Ostrat, kes rõhutas esimese Eesti rahvaesisuse kokkuastumise tähtsust ning soovis nõukogule õnne eesseisvaks vastutusrikkaks tööks. Et aga kubermangunõukogu pidi alles samal päeval Tallinnas kokku tulema ega olnud veel jõudnud maakonnanõukogudele tööjuhiseid anda, otsustati oodata asjade selgumiseni. Järgmise koosoleku ettevalmistamiseks valiti kolmeliikmeline komisjon.

Maakonnavalitsus oli 5-liikmeline, esimeheks valiti Johan Jans. Kantselei asus Tartus Tiigi 74, alates novembrist 1917 aadressil Riia mnt 1.

Loe lisa…

14. juunil 2017 võttis Riigikogu vastu “Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse”, mille kohaselt lõpetatakse maavalitsuste tegevus Eestis 2018. aasta 1. jaanuarist.