Tartumaa areng

Tartumaa arengueesmärk on inimeste hea elu –- eneseteostus töös, pereelus, õppimises, loomingus.  Tartumaa elukvaliteet, karjäärivõimalused ja palgad peavad sammu pidama Tallinna regiooniga ning jõudma järele Põhjamaadele.

Et teenida rohkem, tuleb toimetada targemini. See tähendab arukamat, teadmismahukamat majandust ja elukorraldust. Õnneks on Tartumaal väärtuslik strateegiline ressurss -– õppe- ja teadusasutused ning haritud inimesed. Nende ideedest, leiutistest ja oskustest sünnivad nutikad tooted ja teenused, mida hea hinna eest eksportida.

Tartumaa arengustrateegia tuum on teenuste ekspordivõime ning teadmismahukama tootmise arendamine.