Uudised

Tartumaa laululaps 2019

Tartumaa laste ja noorte laulukonkurss

LÕPPVOOR

 

Piirkondlikud võistlused:

 

Piirkond Toimumise aeg/ registreerimise lõpptähtaeg Korraldaja Piirkondliku lauluvõistluse info leiad siit:
Elva vald 28.aprill.2019 kell 12.00 Konguta Rahvamaja https://www.facebook.com/events/konguta-rahvamaja/tartumaa-laululaps-2019-elva-valla-eelvoor/1674984839313576/
Kambja vald 7. aprill 2019 Priiuse seltsimajas /reg kuni 25.03 Reola kultuurimaja  
Kastre vald Kastre Vallavalitsus http://www.kastre.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/3lyfbxhzRiii/content/id/23010435?redirect=http%3A%2F%2Fwww.kastre.ee
Luunja vald 27. aprill 2019 – Luunja Lõoke Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus https://luunjakultuur.ee/luunja-looke-2019/
Nõo vald 28.aprill 2019 Nõo kultuurimaja http://nvv.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/gbQfqTbJxA7f/content/id/23048756?redirect=http%3A%2F%2Fnvv.kovtp.ee
Peipsiääre vald 12. aprill Pääsulaul 2019 Peipsiääre Vallavalitsus https://peipsiaarekultuur.webs.com/s-ndmused
Tartu vald 13. aprill 2019 Laulupärlike Tabivere Rahvamaja https://www.facebook.com/events/370088083578756/
Lõppvõistlus 11. mai 2019 / 1.05.2019 Nõo Muusikakool www.tartumaa.ee

  

Aeg:
Tartumaa laululaps lõppvoor toimub 11. mai 2019

 

Koht:
Nõo muusikakool, Tartu tn 14, Nõo alevik, Tartumaa

 

Vanusegrupid:
I grupp  – 3-7-aastased
II grupp – 8-10-aastased
III grupp – 11-13-aastased
IV grupp – 14-16-aastased

 

Vanuse määramine:
I-III vanusegrupi osaleja vanus määratakse seisuga 31. detsember 2018
IV vanusegrupi (ainult maakondlik väljund) osaleja vanus määratakse seisuga 1. mai 2019

 

Registreerumine:
Tartumaa laululaps toimub kahes etapis piirkondlik ja lõppvoor.

Lõppvõistlusele pääseb läbi piirkondliku võistluse.  Piirkondliku võistluse koha saab laulja valida, kas elukoha, lasteaia, kooli, muusikakooli või huvikooli järgi.  Korraga mitmel piirkondlikul või ka erineva maakonna võistlusel osaleda ei ole lubatud. Piirkondliku lauluvõistluse kuulutab välja iga piirkond eraldi.

Tartumaa laululaps eelvoorude piirkonnad on: Elva vald, Kambja vald ja Kastre vald koos, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tartu vald. Piirkondlikud eelvoorud peavad olema toimunud enne 1. maid 2019.

Piirkondliku lauluvõistluse žürii komplekteerib iga piirkond ise. Žürii hindamissüsteem võib olla sama lõppvõistluse omaga. Žürii valib  välja  igast vanuserühmast kaks lauljat, kes  lähevad esindama oma piirkonda Tartumaa laululaps lõppvooru 11.05.2019 Nõo muusikakoolis.

Lõppvõistlus
Peale piirkondliku vooru toimumist saab võitnud osavõtja juhendaja või kontaktisik registreerida laulja ülemaakondlikku vooru. Ülemaakondliku vooru registreerimine toimub 1.04.-1.05.2019 kell 18:00 SIIN   https://goo.gl/forms/wtA3hyFmt8mw39cC2
Hilisemaid avaldusi ei rahuldata.
Peale registreerumist edastatakse 11.05.2019 toimuva lõppvõistluse täpne ajakava osaleva laulja  juhendaja e mailile hiljemalt 05.05.2018

Tingimused:
Võistlusel ei saa üks laulja esitada rohkem kui ühe numbri. Õpilane esindab vaid üht kooli, lauluringi, huvikooli vms õppeasutust, omavalitsust.

I-III vanuserühma laulja esitab konkursil ühe oma emakeelse laulu.
IV vanuserühma laulja esitab konkursil  vanusele soovitavalt emakeelse laulu. (Emakeele ja laulupeo aastast juhindudes)

 

Laulude saateks on lubatud kõik variandid: fono, klaveri- või muu instrumendi saade. Instrumentaalfonogrammil ei tohi olla inim-, masin- ega muuhäälseid vokaalesitlust. Lubatud on taustalauljate kasutamine (kuni 4 taustalauljat).

Heliproovi  saab teha konkursipäeva hommikul ja vanusegruppide vahel. Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale 1:00 kuni 1:10 (aeg minutites).

 

Fonogrammi oodatakse hiljemalt enne vanusegrupi või prooviaja algust helitehniku kätte. Fonogrammile märkida esitaja nimi, laulu pealkiri ja vanusegrupp.

 

Hindamine:
Lõppvoorus osalevaid lauljaid hindab 3-5 liikmeline žürii, kes on oma valdkonna tunnustatud ja head spetsialistid.  Žürii töökohustusteks on lauljate kuulamine ja soorituse hindamine. Saadud hinnete summa jagatakse hindeid andnud žürii liikmete arvuga, saades nii soorituse keskmise hinde. Hinnatakse 10 palli süsteemis kus 10 on kõrgeim hinne 1 madalaim. Võrdsete punktiarvude korral pääseb edasi see, kes on žürii liikmetelt saanud enim suurimaid punkte. Žürii liikme poolt antavad punktid ei kuulu avalikustamisele, saadud žürii kõigi liikmete otsuse keskmine hinne on avalik.

 

Hindamisele lähevad:

  • tehniline teostus (intonatsioon, rütm, diktsioon, teose keerukus jt)
  • kunstiline teostus
  • musikaalsus
  • individuaalsed hääle omadused
  • terviklik interpretatsioon

 

Auhinnad:
Tartumaa Laululaps 2019 auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat. Lisaks võidakse anda välja mitmeid žürii eripreemiaid. Tulemused teatatakse vahetult enne järgmise vanusegrupi võistluse algust.

 

Lisainfo:
Korraldaja: Tartumaa Omavalitsuste Liit

Astrid Hallik astrid.hallik@tartumaa.ee