Uudised

Tartumaa laste ja noorte laulukonkurss

TARTUMAA LASTE JA NOORTE LAULUKONKURSS

  

Piirkondlike lauluvõistluste toimumise ajad on:

Piirkond Toimumise aeg/ registreerimise lõpptähtaeg Korraldaja Piirkondliku lauluvõistluse toimumise koht ja  info leiad siit:
Elva vald 19.aprill/3. aprill Konguta rahvamaja, Meelis Külaots  Konguta Rahvamaja https://elvakultuur.ee/konguta-rahvamaja
Kambja vald 4. aprill/ 24. märts Kambja valla kultuuritöötajad Kambja kultuurikeskus https://www.facebook.com/kambja.kultuurikeskus/
Kastre vald 5. aprill Kastre Vallavalitsus/ Priiuse seltsimaja Priiuse Seltsimaja www.kastre.ee/kalender
Luunja vald 29. märts/20. märts Luunja Kultuuri-ja Vabaajakeskus Luunja Kultuuri- ja Vabajakeskus https://luunjakultuur.ee/kultuur/
Nõo vald 28. märts /20 märts. Nõo vald  Nõo muusikakool, nvv.ee
Peipsiääre vald 18. aprill Peipsiääre Vallavalitsus Alatskivi loss https://peipsiaarekultuur.webs.com/
Tartu vald 12.aprill/
3. aprill
Laeva Kultuurimaja Laeva Kultuurimaja tartuvald.ee
Tartu linn 12.04.2020 Loomeviis https://www.facebook.com/events/632581030811458/
Eraldi seisvalt koos lõppvõistlusega

 

Vanusegrupid:
I grupp  – 3-7-aastased
II grupp – 8-10-aastased
III grupp – 11-13-aastased
IV grupp – 14-16-aastased

Vanuse määramine:

I-III vanusegrupi osaleja vanus määratletakse seisuga 31.12.2020
IV vanusegrupi (ainult maakondlik väljund) osaleja vanus määratakse seisuga 01. 05. 2020

Registreerumine:

Tartumaa laululaps toimub kahes etapis

 1. PIIRKONDLIK
 2. LÕPPVOOR

Lõppvõistlusele pääseb läbi piirkondliku võistluse.
Piirkondliku võistluse koha saab laulja valida, kas elukoha, lasteaia, kooli, muusikakooli või huvikooli järgi.  Korraga mitmel piirkondlikul või ka erineva maakonna võistlusel osaleda ei ole lubatud. Piirkondliku lauluvõistluse kuulutab välja iga piirkond eraldi.

Tartumaa laululaps eelvoorude piirkonnad on: Elva vald, Kambja vald, Kastre vald, Luunja vald, Nõo vald, Peipsiääre vald, Tartu vald. Piirkondlikud eelvoorud peavad olema toimunud enne 1. maid 2020.

Piirkondliku lauluvõistluse žürii komplekteerib iga piirkond ise. Žürii hindamissüsteem on sama lõppvõistluse omaga. Žürii valib  välja  igast vanuserühmast kaks lauljat, kes  lähevad esindama oma piirkonda Tartumaa laululaps lõppvooru.

 Tingimused LÕPPVÕISTLUSEL:

 • ERR lauluvõistluse korra järgi ei ole lubatud korraga mitmel piirkondlikul või ka erineva maakonna võistlusel osaleda.
 • Õpilane esindab vaid üht kooli, lauluringi, huvikooli vms õppeasutust.
 • I-III vanuserühma laulja esitab konkursil ühe oma emakeelse laulu, mis EI TOHI OLLA pikem kui 3 minutit.
 • Laulude saateks on lubatud variandid: fono, klaveri- või muu instrumendi saade.
 • Instrumentaalfonogrammil ei tohi olla inim-, masin- ega muuhäälset vokaalesitust.
 • Lubatud on taustalauljate kasutamine (kuni 4 taustalauljat).
 • IV vanuserühm on Tartu maakonna sisene võistlus ja laulja esitab konkursil vanusele sobiva laulu (keelelist ja ajalist piirangut ei ole).
 • Heliproovi saab teha konkursipäeva hommikul ja vanusegruppide vahel. Iga laps saab võimaluse proovi teha esinemise järjekorra alusel vastavalt vanuserühmale 1:00 kuni 1:10 (aeg minutites).

Lõppvõistlus

Lõppvõistlus toimub 03.05.2020 Nõo muusikakoolis.

Peale piirkondliku vooru toimumist saab võitnud osavõtja juhendaja või kontaktisik registreerida laulja ülemaakondlikku vooru. Ülemaakondliku vooru registreerimine toimub kuni 24.04.2020 kell 18:00  Hilisemaid avaldusi ei rahuldata.
Registreerumine lõppvooru https://forms.gle/GMjHRMRBEiDaV9na7

Peale registreerumist edastatakse toimuva lõppvõistluse täpne ajakava osaleva laulja  juhendaja e mailile.

Hindamine LÕPPVÕISTLUSEL:
Piirkondlikus voorus ja lõppvõistlusel osalevaid lauljaid hindab 3 –  liikmeline žürii. Žürii valib enda hulgast esimehe, kes on kõneisik. Žürii töökohustusteks on lauljate kuulamine ja soorituse hindamine. Saadud hinnete summa jagatakse hindeid andnud žürii liikmete arvuga, saades nii soorituse keskmise hinde. Hinnatakse 10 palli süsteemis kus 10 on kõrgeim hinne, 1 madalaim. Võrdsete punktiarvude korral pääseb edasi see, kes on žürii liikmetelt saanud enim suurimaid punkte. Žürii liikme poolt antavad punktid ei kuulu avalikustamisele, saadud žürii kõigi liikmete otsuse keskmine hinne on avalik. Žüriil ei ole kohustust osaleja esituse kommenteerimiseks.

Hindamisele lähevad:

 • tehniline teostus (intonatsioon, rütm, diktsioon, teose keerukus jt)
 • kunstiline teostus
 • musikaalsus
 • individuaalsed hääle omadused
 • terviklik interpretatsioon

Auhinnad: 

Tartumaa Laululaps 2020 auhinnalised kohad on I-III vanuserühma kaks  parimat. IV vanuserühmas kolm parimat. Lisaks võidakse anda välja mitmeid žürii eripreemiaid. Tulemused teatatakse vahetult enne järgmise vanusegrupi võistluse algust.

Lõppvõistluse lisainfo:

Korraldaja: Tartumaa Omavalitsuste Liit
www.tartumaa.ee 
Astrid Hallik astrid.hallik@tartumaa.ee