Uudised

Tunnustame Tartumaa vabaühendusi ja aktiviste!

Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusselts, Domus Dorpatensis,  Kodukant Tartumaa, Tartu Maavalitsus ja Tartu Linnavalitsus üheskoos otsivad 2016. aasta
 • aktiivseid kodanikuühendusi,
 • aktiviste-vabakondlasi ja
 • vabasektori toetajaid.
Soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.
2016. aasta mittetulundusühenduse nimetus antakse organisatsioonile kelle tegevus on aasta jooksul  toonud kaasa olulise positiivse muudatuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.
Valikukriteeriumid:
 • sotsiaalne kõlapind, kasuteguri suurus ja kvaliteet,
 • hõlmatud sihtgrupi suurus ja noorte kaasatus,
 • uudne lähenemine probleemile/uus idee,
 • koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,
 • organisatsiooniline võimekus,
 • tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.
2016. aasta vabakondlasena tunnustatakse vabatahtlikuna tegutsenud inimest ning oluline on,  millist väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.
Valikukriteeriumid:
 • kandidaadi poolne tegevus ei tohi kuuluda tema rahaliselt tasustavate tööülesannete hulka,
 • kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena –  sotsiaalne kõlapind, uudsus, vabatahtlikuna tegutsemise aeg ja millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.
2016. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana tunnustatakse kohalikku omavalitsust, eraisikut või äriühingut, kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna loomisel, toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel.
Valikukriteeriumid:
 • hea toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (kohalik omavalitsus, äriettevõte, mittetulundusühendused) gruppide vahel,
 • rahaline/mitterahaline panus.
Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Ankeet on täidetav elektroonselt Tartu Ärinõuandla kodulehel www.tartu.ee/arinouandla.
Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 6. novembrini 2016.
Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga, lisaks kahte nominenti tunnustuskirjaga. Tunnustamisüritus toimub novembri lõpus Ühisnädala programmi raames.
Lisainfo:
Kadri Pau, SA Tartu Ärinõuandla
Tel 742 8491, 5664 8135, e-post: kadri@tartu.bas.ee