Interreg Europe projekt Rural Youth Future


Tartumaa Omavalitsuste Liit osaleb rahvusvahelises koostööprojektis Rural Youth Future - maapiirkonna noorte tulevik. Projekti eesmärgiks on parandada noorte kaasatust ja töövõimalusi maapiirkondades ning toetada maapiirkonna säästlikku arengut. Projekti rahastab INTERREG Europe programm ning selles osaleb 6 riiki.

Projekti juhtpartneriks on Galicia Europe Foundation Hispaaniast. Lisaks osalevad projektis partnerid Portugalist, Sloveeniast, Bulgaariast, Lätist ja Eestist.

Projekti eesmärkide saavutamiseks kasutavad partnerid järgmisi poliitika kujundamise instrumente:

  • ESF+ Galicia 2021-2027 rakenduskava (Hispaania),
  • Peshtera omavalitsuse (IDP) integreeritud arengukava 2021-2027 (Bulgaaria),
  • kohaliku tegevusgrupi Goričko kohaliku arengu strateegia 2020 (Sloveenia),
  • riiklik noortekava ning programmiperioodiks 2021-2027 (Portugal),
  • laste, noorte ja perede suunised aastateks 2021-2027 (Läti),
  • Tartumaa arengustrateegia 2040 (Eesti).

Projekt algas 1.03.2023 ning kestab kuni 1.03.2027. Projekti tegevused toetavad järgmisi Tartumaa Arengustrateegia 2040 eesmärkke ja tegevusi:

Ettevõtlus: noorte kaasamine ja ettevõtlikkuse arendamine

  • Noorte ettevõtlikust toetavate juhendajate arendamise programmide laiendamine, sh KOVide ettevõtlusspetsialistide võrgustiku sidumine nende tegevusega.
  • Maakonna tasandil noorte ettevõtlikkust ja finantskirjaoskust toetavate algatuste toetamine ja õppematerjalide väljatöötamine.
  • Noortevolikogude ja õpilasesinduste võimestamine.
  • Noori jõustava ning toetava maakondliku koostöövõrgustiku arendamine.

Jälgi meie tegemisi siin: LinkedIn ja Twitter