Koostöökogud

Oleme algatanud omavalitsuste spetsialistidele koostöökogud. Idee sai alguse omavalitsusspetsialistide küsitlusest (november 2019). Soovime suurendada spetsialistide kokkukuuluvustunnet ja luua sidusamat inforuumi, milles osalejad saavad jagada igapäevatöö kogemusi ja praktikaid, küsida küsimusi, saada tuge ning leida mõttekaaslasi.

Kogud on valdkondlikud ja hõlmavad kõiki spetsialiste, kes on teemaga suuremal või vähemal määral seotud.

Koostöökogude kaudu pakume võimalust olla samas inforuumis ja kohtuda erialaspetsialistidega.

Kohtumised on seni toimunud peamiselt veebikeskkonnas, kuna see on parim viis kokku hoida aega ning keskenduda peamisele - infovahetusele.


Koostöökogud on järgmised:

Jrk nrValdkondEestvedajaKontaktAsutus
1 KULTUUR
Astrid Hallik
astrid.hallik@tartumaa.ee
Tartumaa OVL
2 HARIDUS
Kairi Vasemägi
kairi.vasemagi@tartumaa.ee
Tartumaa OVL
3 SOTSIAAL
Lea Saul
lea.saul@tartumaa.ee
Tartumaa OVL
4 FINANTS
Pille Sügis
Hille Luts
pille@nvv.ee; hille@luunja.ee
Nõo Vallavalitsus
Luunja Vallavalitsus
5ÕIGUSAira Laulaira@nvv.eeNõo Vallavalitsus
6EHITUS, MAAKaidi Randpõldkaidi.randpold@tartumaa.ee Tartumaa OVL
7ARENDUS Kaidi Randpõld kaidi.randpold@tartumaa.ee
Tartumaa OVL