Arendusvaldkonna koostöökogusse on oodatud osalema Tartumaa kohalike omavalitsuste arendusspetsialistid.

Esimese ühistööna on korraldatud Tartumaa kogukondlike loometalgud. Vunki Mano meetodil Tartumaa loometalgud - #tartumaine ideede kiirendi toimus 23. oktoobril 2020 Nõo Põhikoolis. Loometalgute korraldamist toetab Leader-programm. Loometalgute koduleht ja FB-leht.