Finantsvaldkonna koostöökogu initsiatiiv on alguse saanud Nõo Vallavalitsuse finantsjuhilt Pille Sügis ja Luunja Vallavalitsuse pearaamatupidajalt Hille Sügis.

Toimunud koosolekud:
2. aprill 2020. Kohtumine Kersti Sannik´iga. 

Palun saada oma küsimus või teema, mida soovid järgmisel kohtumisel käsitleda:
Pille Sügis pille@nvv.ee
Hille Luts hille@luunja.ee