Haridusvaldkonna koostöökogu tegevust haldab haridusnõunik Kairi Vasemägi. Koostöökogusse kuuluvad omavalitsuste haridusspetsialistid.