Lõuna-Eesti Koostöö

Lõuna-Eesti viis maakonda on sõlminud koostöölepingu 24. jaanuaril 2020, Tartu Raekojas. 

See leping väljendab viie Lõuna-Eesti maakondliku arendusorganisatsiooni ja Tartu linna koosloomelist mõtteviisi ning usku, et koos saavutame rohkem kui üksinda.

Soovime avada Lõuna-Eestis uusi võimalusi inimeste heaolu kasvuks.
Taristu areng toetab ettevõtlust ja tööhõivet ning toob maailma Lõuna-Eestile lähemale.      
Üld-, kutse- ja kõrgharidus kooskõlastuvad tänase ja tuleviku tööturu vajadustega.    
Parem rahvatervis suurendab perede heaolu ja õnnetunnet.
Kultuur mõtestab maailma ja inimelu ning vabalt voolav loovus toidab ideedega nii ettevõtlust kui kauneid kunste.

Me usume, et üheskoos jõuame kaugemale!

Koostöövaldkonnad, mida peame oluliseks ühiselt arendada on järgmised:
  1. Taristu
  2. Haridus ja elukestev õpe
  3. Majandusareng ja tööturg
  4. Tervis, heaolu ja rahvastik
  5. Kultuur ja turism
Lepingut saab lugeda siit.


Lepingu osapooled on:

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 

MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Tartu Linnavalitsus 

MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit 

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 

SA Võrumaa Arenduskeskus 


Autor: Margus Ansu, Postimees