Tartumaa maakonna arengustrateegia 2040 uuendamine ehk reis "Lennukiga"

Tartumaa Omavalitsuste Liit koos partneritega (maakonna omavalitsused ja valdkondlikud organisatsioonid) soovib kujundada Tartumaast parima elu- ja töökohaga maakonda ning on algatanud maakonna arengustrateegia uuendamise. Arengustrateegia on olemuslikult laiapõhjaline kokkulepe, milline maakonna tulevik olla võiks ja kuidas soovitud visioonini ühiselt jõutakse.

Ühine koostöö on kui lennureis, kus igal meeskonnaliikmel on olulised teadmised ja oskused ning tähtis roll selles, et reisi planeerimine ning sihtpunkti jõudmine oleks igati edukas. Seetõttu ongi arengustrateegia uuendamisse kaasatud erinevad olulised partnerid, kellega koos seatakse sihid ning nendega koos ka konkreetne tegevuskava.

Selleks, et maakond sammuks riigi strateegiliste valikutega „ühte sammu“, tuleb töö teostamisel aluseks võtta Eesti 2035 määratletud pikaajalised sihid (inimene, ühiskond, majandus, elukeskkond ja riigivalitsemine), „tõlkides“ need Tartumaale sobivasse konteksti. See tähendab, et maakonna arengustrateegias tuleb määratleda visioon ja valdkondlikud eesmärgid, mis lähtuvad riiklikest prioriteetidest ja on aktuaalsed ning asjakohased regionaalseid ja kohalikke olusid arvestades.

Arengustrateegia ei ole pelgalt dokument, kus on sätestatud visioon, eesmärgid, mõõdikud ja tegevused sihile jõudmiseks. Uuendamise käigus saavad kõik osapooled arvamust avaldada, sihte seada, vaielda ja jõuda ühisele arusaamisele, millisest tulevikust unistatakse. Arengustrateegiast saab elav dokument, millest juhindutakse muudatuste elluviimisel ja ka kohaliku elu (omavalitsuse tasand) korraldamisel.

Soovime, et ühiselt koostatud strateegia toob kokku maakonna arengus olulist rolli mängivad osapooled, kes ka edaspidi tegevusi koos kavandavad ning ellu viivad. Selleks on lisaks strateegiale tarvis kokku leppida arengu juhtimismudelis maakonna tasandil.

Maakonna arengustrateegia uuendamise tulemuseks on kõigi osapooltega põhjalikult läbi arutatud kokkulepe Tartumaa tulevikust koos konkreetse tegevuskavaga.

Arengustrateegia on meie võimalus kujundada koosloomes Tartumaa tulevikku ning kavandada ühiselt teekond sinna jõudmiseks.

Strateegia uuendamist juhib omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Tobreluts.