Tartumaa maakonna arengustrateegia 2040 uuendamine

Tartumaa Omavalitsuste Liit koos partneritega (maakonna omavalitsused ja valdkondlikud organisatsioonid) soovib kujundada Tartumaast parima elu- ja töökohaga maakonda ning on algatanud maakonna arengustrateegia uuendamise protsessi. Arengustrateegia on olemuslikult laiapõhjaline kokkulepe, milline maakonna tulevik olla võiks ja kuidas soovitud visioonini ühiselt jõutakse.

Selleks, et maakond sammuks riigi strateegiliste valikutega „ühte sammu“, tuleb töö teostamisel aluseks võtta Eesti 2035 määratletud pikaajalised sihid (inimene, ühiskond, majandus, elukeskkond ja riigivalitsemine), „tõlkides“ need Tartumaale sobivasse konteksti. See tähendab, et maakonna arengustrateegias tuleb määratleda visioon ja valdkondlikud eesmärgid, mis lähtuvad riiklikest prioriteetidest ja on aktuaalsed ning asjakohased regionaalseid ja kohalikke olusid arvestades.

Arengustrateegia ei ole pelgalt dokument, kus on sätestatud visioon, eesmärgid, mõõdikud ja tegevused sihile jõudmiseks. Lisaks sellele on tegemist protsessiga, mille käigus saavad kõik osapooled arvamust avaldada, sihte seada, vaielda ja jõuda ühisele arusaamisele, millisest tulevikust unistatakse. Arengustrateegiast peab saama elav dokument, millest juhindutakse muudatuste elluviimisel ja ka kohaliku elu (omavalitsuse tasand) korraldamisel. Soovime, et ühiselt koostatud strateegia toob kokku maakonna arengus olulist rolli mängivad osapooled, kes ka edaspidi tegevusi koos kavandavad ning ellu viivad. Selleks on lisaks strateegiale tarvis kokku leppida arengu juhtimismudelis maakonna tasandil.

Maakonna arengustrateegia uuendamise tulemuseks on kõigi osapooltega põhjalikult läbi arutatud kokkulepe Tartumaa tulevikust koos konkreetse tegevuskavaga.
Arengustrateegia on meie võimalus kujundada koosloomes Tartumaa tulevikku ning kavandada ühiselt teekond sinna jõudmiseks.

Protsessi juhib omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Tobreluts.