AJAKAVA

Palume õigeaegselt saabuda.

TegevusKuupäevKellaaegAsukoht
Avalend11 . märts 10.00-15.00Lodjakoda
I tööseminar31. märts10.00-13.00ERM
II tööseminar14. aprill10.00-13.00Jääaja Keskus
 III tööseminar
5. mai.

 10.00-13.00Tõraveres,
Tartu Observatoorium 
 (Nõo vald)
 IV tööseminar 18. mai 15.00-17.00Tartu Loomemajanduskeskus 
 V tööseminar17. august 10.00-13.00 Lange Motokeskus 


Ajakava ja uuendamise protsess

Arengukava uuendamine koosneb kolmest omavahel tihedalt seotud etapist, millest eelmine on järgmise sisendiks. Lisaks ajaliselt üksteisele järgnevatele tegevustele hõlmab protsess ka läbivaid tegevusi.


EtappTegevusedLäbivad tegevusedAjaraam
IKonteksti loomiseks vajalikud tegevused:
1. Protsessi üksikasjaliku tegevusplaani koostamine
2. Olemasolevate dokumentide analüüs
3. Võtmepartnerite huvide, ootuste ja motivatsiooni kaardistamine
4. Valdkondlike teemarühmade moodustamine
5. Rahvastikuprognoosi koostamine
Sidusgruppide kaasamine ja informeerimine, sh veebilehe sisu loomine ning ajakohasena hoidmine vastavalt kaasamise ja avalikustamise kavale.Mai-oktoober 2021
IIArengustrateegia koostamine:
6. Visiooni loomine
7. Valdkondlike artelude korraldamine
8. Tegevuskavade koostamine
9. Strateegia sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine
veebruar - aprill 2022
IIIArengustrateegia vormistamine:
10. Dokumentide vormistamine ja esitlemine
Aprill - juuni 2022