Ajakava ja uuendamise protsess

Arengukava uuendamise protsess koosneb kolmest omavahel tihedalt seotud etapist, millest eelmine on järgmise sisendiks. Lisaks ajaliselt üksteisele järgnevatele tegevustele hõlmab protsess ka läbivaid tegevusi.


EtappTegevusedLäbivad tegevusedAjaraam
IKonteksti loomiseks vajalikud tegevused:
1. Protsessi üksikasjaliku tegevusplaani koostamine
2. Olemasolevate dokumentide analüüs
3. Võtmepartnerite huvide, ootuste ja motivatsiooni kaardistamine
4. Valdkondlike teemarühmade moodustamine
5. Rahvastikuprognoosi koostamine
Sidusgruppide kaasamine ja informeerimine, sh veebilehe sisu loomine ning ajakohasena hoidmine vastavalt kaasamise ja avalikustamise kavale.Mai-oktoober 2021
IIArengustrateegia koostamine:
6. Visiooni loomine
7. Valdkondlike artelude läbiviimine
8. Tegevuskavade koostamine
9. Strateegia sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine
November 2021 - aprill 2022
IIIArengustrateegia vormistamine:
10. Dokumentide vormistamine ja esitlemine
Aprill - juuni 2022