Juhendid

Maakonna arengustrateegia uuendamiseks on Rahandusministeerium koostanud juhendid, mida saab uuendamise ettevalmistamisel ja teostamisel aluseks võtta. Juhendite kasutamine on soovituslik.

Maakonna arengustrateegia uuendamise juhend on abiks kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS) tuleneva ülesande – maakondade arengustrateegiate koostamise täitmisel.
Uuendamise juhend ei käsitle maakonna arengustrateegia koostamist tervikuna, vaid eelkõige on fookuses strateegiast „Eesti 2035“ tulenevad ja ministeeriumite poolsed soovitused, mis lähtuvad uuenenud riiklikest arengukavadest, kavandatavatest uutest toetusmeetmetest ja tähelepanekutest kehtivate maakonna arengustrateegiate osas.

MS uuendamise juhend (87.24 KB, DOCX)

MS uuendamise juhendi Lisad 1 ja 2 (45.35 KB, DOCX)

MS juhend - Näidistabel (16.31 KB, DOCX)

Täiendavad materjalid 2018. aastast on leitavad Rahandusministeeriumi lehelt.