Juhtrühm

Maakonna strateegia uuendamist koordineerib Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht.

Juhtrühmas osalevad omavalitsuste esindajad:
  Maano Koemets - Nõo Vallavalitsus, vallavanem
  Priit Värv - Elva Vallavalitsus, vallavanem
  Argo Annuk - Kambja Vallavalitsus, vallavanem
  Priit Lomp - Kastre Vallavalitsus, vallavanem
  Aare Anderson - Luunja Vallavalitsus, vallavanem
  Aleksandr Širokov - Peipsiääre Vallavalitsus, vallavanem
  Jarno Laur - Tartu Vallavalitsus, vallavanem
  Urmas Klaas - Tartu Linnavalitsus, linnapea
  

 Partneritena on kaasatud valdkondlike organisatsioonide esindajad:
  Helen Kalberg - SA Tartumaa Turism, juhataja
  Kristiina Tammets - Tartumaa Arendusselts, tegevjuht
  Kertu Vuks - Lõuna-Eesti Turismiklaster, projektijuht
  Jan Lätt - Tartu Ärinõuandla, juhataja
  Külli Hansen - Tartu Loomemajanduskeskus, juhatuse liige
  Maikl Aunapuu - Tartu Ühistranspordikekus, juhataja
  Aivar Soop - Tartumaa Spordiliit, juhatuse esimees
  

Peale selle kaasatakse erinevate ministeeriumide esindajad teemavaldkondade lõikes.


Maakonna arengustrateegia uuendamist juhib Cumulus Consulting OÜ, vaata lähemalt siit