Juhtrühm

Maakonna strateegia uuendamist koordineerib Sven Tobreluts, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht.

Juhtrühmas osalevad omavalitsuste esindajad:
  Rain Sangernebo - Nõo Vallavalitsus, vallavanem
  Heiki Hansen - Elva Vallavalitsus, vallavanem
  Aivar Aleksejev - Kambja Vallavalitsus, vallavanem
  Priit Lomp - Kastre Vallavalitsus, vallavanem
  Tõnu Muru - Luunja Vallavalitsus, vallavanem
  Aleksandr Širokov - Peipsiääre Vallavalitsus, vallavanem
  Jarno Laur - Tartu Vallavalitsus, vallavanem
  Reno Laidre - Tartu Linnavalitsus, abilinnapea
  

 Partneritena on kaasatud valdkondlike organisatsioonide esindajad:
  Helen Kalberg - SA Tartumaa Turism, juhataja
  Kristiina Tammets - Tartumaa Arendusselts, tegevjuht
  Kertu Vuks - Lõuna-Eesti Turismiklaster, projektijuht
  Jan Lätt - Tartu Ärinõuandla, juhataja
  

Lisaks kaasatakse erinevate ministeeriumide esindajad teemavaldkondade lõikes.


Maakonna arengustrateegia protsessi viib läbi Cumulus Consulting OÜ, vaata lähemalt siit