Miks astuda "Lennuki" ehk Tartumaa arengustrateegia uuendamise pardale?
Tartumaa arengustrateegia uuendamine on ühe põneva "Lennuki" reis, mille meeskonnaliikmed mängivad kõik eduka reisi toimumises olulist rolli. Toome välja mõned põhjused, miks on oluline sellest reisist aktiivselt osa võtta.

Head kohalikud omavalitsused, koostööpartnerid, ettevõtjad, ühenduste eestvedajad, erinevate valdkondade spetsialistid:
  • Soovime kujundada üheskoos teiega Tartumaast parima elu- ja töökohaga maakonna. Arengustrateegia on olemuslikult laiapõhjaline kokkulepe, milline maakonna tulevik olla võiks ja kuidas soovitud visioonini ühiselt jõuame.
  • Arengustrateegia ei saa olema pelgalt dokument, kus on sätestatud visioon, eesmärgid, mõõdikud ja tegevused sihile jõudmiseks. Oluline on protsess, mille käigus saavad kõik osapooled arvamust avaldada, sihte seada, vaielda ja jõuda ühisele arusaamisele, millisest tulevikust unistatakse.
  • Arengustrateegiast peab saama meie kõigi jaoks elav dokument, millest juhindutakse muudatuste elluviimisel ja ka kohaliku elu (omavalitsuse tasand) korraldamisel.
  • "Lennuki" reis on võimalus luua või taasluua kontakte ning ühiseid tegevusi. Kui erinevate valdkondade spetsialistid ja ametnikud töötavad ühiselt koos arengustrateegia uuendamise kallal, võivad sellest sündida ka edasised põnevad ja olulised projektid.
  • See annab ühtlasi ka kõikidele spetsialistidele võimaluse luua oma valdkonnas Tartumaaülene võrgustik - nii saab jagada oma valdkonna olulisi teemasid või arutleda sarnaste väljakutsete üle.
  • Ühiselt koostatud strateegia toob kokku maakonna arengus olulist rolli mängivad osapooled, kes ka edaspidi tegevusi koos kavandavad ning ellu viivad. Selleks on lisaks strateegiale tarvis kokku leppida arengu juhtimismudelis maakonna tasandil. Seega on töö soovitavaks tulemuseks kõigi osapooltega põhjalikult läbi arutatud kokkulepe Tartumaa tulevikust koos konkreetse tegevuskavaga.
  • Igaühe varasem kogemus ja teadmised on erinevad ning rikastavad meeskonnatööd. Just Sinu vaade või info on oluline erinevate väljakutsete lahendamiseks ja eesmärkide seadmiseks.