AsutusLogoTutvustus
Tartu Loomemajanduskeskus 
 
Tartu loomemajanduskeskus tegutseb ühelt poolt katusorganisatsioonina, koordineerides loomemajandust Tartus, jagades loomemajandusalast infot, viies läbi erialast täiendust pakkuvaid ja muid koolitusi ja organiseerides erinevaid üritusi, ning teisalt ettevõtlusinkubaatorina, pakkudes loovettevõtjatele juriidilist ja majandusalast nõustamist ning inkubatsiooniteenust. 
 Tartu Ärinõuandla
 
Tartu Ärinõuandla on maakondlik arenduskeskus, kelle ülesannete hulka kuuluvad erinevad ettevõtluse toetamisega seotud tegevused: pakub nõustamis- ja koolitusteenuseid kogenud ja alustavatele ettevõtetele, koolinoortele ja vabaühendustele. Tartu Ärinõuandla rakendab maakonnas projekti “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)”. 
Visit Tartu 
Visit Tartu ehk SA Tartumaa Turism koordineerib Tartu linnas ja maakonnas turismialast arendustööd, sh tegeleb piirkonna turunduse, turismitoodete arendamise, piirkonna mainekujunduse ja turismialase informatsiooni kogumise, analüüsimise ning levitamisega, aga ka äri- ja konverentsiturismi arendamisega. 


 Tartumaa Arendusselts
Tartumaa Arendusselts on Leader tegevusgrupp, mis tegutseb Tartumaa kaheksas vallas ja ühes linnas.
TAS-i liikmeskonda kuulub 38 ettevõtet ja 53 mittetulundussektori esindajat.
Väärtustame puhast loodust, esivanemate pärandit ning inimest oma tarkuse, oskuste ja võimetega.
Kohalike ressursside baasil sünnib siin rohkelt tulusaid, elanikele hüvesid loovaid ning uuenduslikke tooteid ja teenuseid.
Tartumaa Ühistranspordikeskus 
Tartumaa Ühistranspordikeskuse ülesandeks on maakondliku ühistranspordi korraldamine. Lisaks maanteetranspordile korraldab keskus ka veetransporti, milleks on aastaringse ühenduse pidamine mandri ja Piirissaare vahel, seda parvlaev Koidulaga ning talvisel perioodil hõljukiga.
 Tartumaa Spordiliit
Tartumaa SL on keskne spordiorganisatsioon maakonnas, kelle liikmeteks on  maakonna spordiklubid ja -ühendused. Töötab infokeskusena kõigi maakonna spordiorganisatsioonide ja sporditöötajate (kehalise kasvatuse õpetajad, treener-juhendajad, spordiklubide töötajad, kohtunikud, toetajad, jt.) ning sportlaste ja spordiveteranide ja kõigi spordihuviliste jaoks.
 Tartu Ülikooli Delta keskus
Tartu Ülikooli Delta keskus on avatud kogukond, mis toob kokku tudengid, teadlased ja innovaatorid arvutiteaduse, robootika, tehnoloogia, matemaatika, statistika, majanduse, juhtimise ja ettevõtluse alal. Delta keskus ühendab õppetegevuse ja tippteaduse äriliste ning ühiskondlike eesmärkide ja ülesannetega, luues uudseid lahendusi majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks.

Võrumaa Arenduskeskus
 
SA Võrumaa Arenduskeskus kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku (MAK). MAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele
maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab MAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.