Uuring  „Tartu maakonna haridusasutuste toitlustuse korralduse ja tooraine mahtude kaardistamine ning kohaliku tooraine kättesaadavuse uuring“ ehk „Toiduvaldkonna uuring“.

Projekti algus ja lõpp: 17.05.2023 - 12.09.2024

Projekti nr: 2021-2027.5.02.23-0134

Kogumaksumus: 25 050,00 EUR

Toetuse määr: 70%

Toetussumma: 17 535,00 EUR

Omafinantseeringu summa 7515,00 EUR

 

Teostaja:

SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus (registrikood: 90011326), aadress: Eerika tee 2, Õssu küla, Kambja vald, 61713 Tartumaa; telefon: 53044003, e-post: mahekeskus@emu.ee.
Esindaja: juhatuse liige Elen Peetsmann


Kontaktisik: Kaidi Randpõld, kaidi.randpold@tartumaa.ee