Täiskasvanuharidus

Õppimisvõimalused täiskasvanud õppijatele:
  • tasemeõpe
  • täiendkoolitus

Tasemeõpe

... on mõeldud õppijale, kes soovib omandada põhi- või keskharidust, samuti taotleda akadeemilist kraadi. Tasemeõppe läbimist tõendab tunnistus või diplom.

Tasemeõpet pakuvad:

Täienduskoolitus

... on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.


Täienduskoolitust pakub:Täiskasvanud õppija nädal

Igal aastal oktoobris toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕNi raames toimub erinevates Eestimaa paigus arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste õppimisalaseid saavutusi ning kohalikes omavalitsustes toimunud õpitegusid. Rohkem infot TÕNi kohta on TÕNI koordineeriva ETKA

Andrase kodulehel.
Kutsume tunnustama täiskasvanud õppijaid, täiskasvanute koolitajaid, õpitegusid ja õppijasõbralikke tööandjaid.

Täiskasvanud õppija nädala kalender 2020

Lisainfo:
Ena Drenkhan
TÕNi koordinaator Tartumaal

Tartu Rahvaülikooli koolitus- ja projektijuht
e-post ena@rahvaylikool.ee / tel 5291431, 53486443