Koostööpartnerid

Tervise Arengu Instituut
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Olümpiakomitee
Kohalikud omavalitsused
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Maanteeamet
Häirekeskus
TÜ Kliinikum
Medita Kliinik
Mürgistusteabekeskus
Tartu Ülikool
Eesti Punane Rist
Kaitseliit
Tartumaa Arendusselts
Ärinõuandla
Juunika Koolitus OÜ
Lõuna-Eesti maakondlikud arenduskeskuse

Vabaühendused:
- Liikumine Kodukant
- MTÜ Kodukant Tartumaa
- Eesti Tervisedenduse Ühing