TAI alkoholivähendamise programm „Selge“ pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Tervise Arengu Instituudi (TAI) alkoholi tarvitamise vähendamiseks loodud eneseabiprogramm „Selge“ pälvis Rahvusvahelise rahvatervishoiu instituutide assotsiatsiooni (IANPHI) tunnustuse ennetustöö eest Euroopa regioonis.

Alkoholipoliitika rakendamisel on üheks oluliseks eesmärgiks abi ja nõustamisteenuste arendamine ja nende kättesaadavuse suurendamine Eestis. TAI on viimase kümne aasta jooksul sellel suunal olulisi edusamme teinud. Eestis on kättesaadav alkoholitarvitamise häire ravi teenus eriarstiabis ja alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise teenus üldarstiabis. Abi laialdasema kättesaadavuse tagamiseks on loodud veebipõhine eneseabi programm „Selge“ – keskkond pakub tuge inimestele, kes soovivad iseseisvalt oma alkoholitarvitamist vähendada või lõpetada. „Just inimeste käitumismustrite muutumist toetav eneseabi programm koos laiemalt elanikkonna teadlikkust tõstva teavitustööga alkoholi liigtarvitamise vähendamise suunal on toonud meile rahvusvahelise tunnustuse rahvatervishoiu valdkonnas,“ kommenteeris TAI alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel.

Rahvusvaheline eneseabi programm „Selge“ tugineb tõenduspõhistel teraapiameetoditel ning TAI kohandas selle Eesti oludele vastavaks. Programm on mõeldud iseseisvaks kasutamiseks kõigile, kes soovivad oma alkoholitarvitamise harjumust muuta – tarvitada alkoholi vähem või üldse lõpetada. „Paljud inimesed, kes soovivad alkoholi tarvitamisega seotud probleemidele abi saada, pole valmis sellest spetsialistidega rääkima. Meie pakutav programm on täiesti anonüümne, tasuta ning kättesaadav inimesele just talle sobival hetkel,“ selgitas Sammel.

TAI on programmile läbi viinud ka mõju-uuringu, nagu on seda tehtud ka teistes riikides. „Uuring kinnitas, et programm on tõhus ning aitab tõepoolest vähendada tarvitatavaid alkoholi koguseid ning suurendada alkoholivabade päevade arvu. 87 protsenti programmiga liitunutest olid programmiga rahul,“ lisas Sammel.

Programm on kõigile kättesaadav alates 2020. aasta kevadest nii eesti kui vene keeles ning tänaseks on programmiga liitunud juba üle 3000 inimese.

„Selge“ koosneb kümnest moodulist, mis sisaldavad harjutusi ja toimetuleku-nippe alkoholitarvitamise vähendamiseks kaheksa nädala jooksul. Toetav kasutuskeskkond võimaldab seada endale eesmärke, võrrelda neid hiljem tegelikkusega, pidada alkoholitarvitamise päevikut ning kirjutada üles enda kogemusi ja tõhusamaid käitumistavasid.

Vaimse tervise hoidmiseks on oluline, et inimesed sooviksid ja oskaksid stressirohkel perioodil ilma alkoholita või alkoholi tarvitamist suurendamata toime tulla. Tähtis on meeles pidada, et alkohol on psühhoaktiivne aine, mis suurendab depressiooni, ärevuse, hirmu ja paanika sümptomeid. Seetõttu peaksid kõik alkoholitarvitajad hoolsalt kaaluma, enne kui tõttavad oma enesetunnet „kiire lõõgastaja“ abil leevendama. Alkohol ei aita stressiga toime tulla ei lühikeses ega pikas perspektiivis.

Soovitused, kuidas koduses isolatsioonis ilma alkoholi tarvitamata või tarvitamist suurendamata toime tulla: Kuidas juua vähem kodus – Alkoinfo.ee.

Eneseabiprogrammi „Selge“ rahastab Euroopa Sotsiaalfond programmist „Kainem ja tervem Eesti“.


Lisainfo:

Pille Kalda

avalike suhete juht

Tervise Arengu Instituut

5064608

pille.kalda@tai.ee

www.tai.ee 

Programm "Selge"

"Selge" on alkoholitarvitamise vähendamist toetav veebipõhine programm, mille algselt töötas koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga välja Swiss Institute for Addiction and Health Research (ISGF). See on "Take Care of You" nime all kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias ning andnud seal häid tulemusi. Eestikeelseks on programmi kohandanud Tervise Arengu Instituut.

Mida programmi kasutamine sulle annab?

Programmi läbimine võtab aega 8 nädalat. Selle abil:

  • õpid 10-st teemamoodulist tehnikaid, mille abil on lihtsam alkoholitarvitamist vähendada. Nädalas on soovitatav läbi teha 1-2 moodulit. Ühe mooduli läbimine võtab aega 45 minutit kuni tund aega.
  • teed läbi ülesandeid ja harjutusi, mis aitavad oma käitumismustreid teadvustada ja muuta
  • pead alkopäevikut, millega jälgid oma alkoholitarvitamist
  • saad e-posti teel suunamist ja toetust programmi teejuhilt Mihklilt
  • planeerid igaks nädalaks meeldivaid tegevusi, mis tõstavad tuju

Lisaks:

  • saad osaleda anonüümselt, sinu sisestatud info on konfidentsiaalne
  • programm on tasuta
  • saad seda mugavalt kasutada omale sobival ajal ja kohas