Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring 2020-2022

Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu (RVTU) eesmärk on saada terviklik ülevaade elanikkonna vaimse tervise olukorrast. Kuigi teame, et ei ole tervist ilma vaimse terviseta, ei ole Eestis siiani läbi viidud põhjalikku rahvastiku vaimse tervise uuringut.

Eestis esmakordselt toimuva uuringu abil selgitame välja, milline on Eesti inimeste vaimne tervis ning üldine heaolu, et aidata riigil paremini planeerida tugiteenuste ja ennetusmeetmete vajadust. Uuringu tulemused aitavad kaasa elanikkonna vaimse tervise terviklikuma monitoorimissüsteemi planeerimisel, mille abil saab tulevikus abivajajale tagada võimalikult kiiresti parima abi.

Uuringu tellis Eesti Teadusagentuur Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli teadlastelt 2020. aasta koroonaviirusest põhjustatud epideemia ajal, mil ilmnes vajadus riikliku tugisüsteemi täiendamiseks, et paremini kavandada haavatavatele rühmadele vajalikke teenuseid ja toetusi. Uuringus kogutava andmestiku põhjal selgub, milline on Eesti rahvastiku vaimse tervise olukord ning millised elanikkonna grupid olid COVID-19 kriisis eriti haavatavad.

Uuring hõlmab suure rahvastikupõhise valimiga (20000 vastajat) vaimse tervise longituudset küsitlusuuringut, mis viiakse läbi kolmes laines, et kaardistada aasta jooksul toimuvaid muutusi. Küsitluse sihtrühmaks on vähemalt 15-aastased Eesti elanikud. Küsitlusuuringu tulemusi analüüsitakse käsikäes riiklikest registritest pärinevate andmetega. Kriisieelse olukorraga võrdlemiseks korraldatakse järeluuringud kolmes varem uuritud kohordis.

Uuring käsitleb psühholoogilise heaolu ning ärevuse, depressiooni, liigse stressi ja teiste vaimse tervise probleemide levimust elanikkonnas, levimuse muutusi ning tavapäraste ja veebipõhiste leevendavate teenuste kasutamist. Andmestiku põhjal selguvad ka vaimse tervise probleemide suhtes nii tavaolukorras kui COVID-19 kriisi ajal eriti haavatavad elanikkonna grupid.

 

Uuring toimub perioodil 09/2020-02/2022.

Uuringut rahastatakse Eesti Teadusagentuuri RITA tegevuse 1 vahenditest.

Kontakt uuringuga seotud küsimuste korral: rvtu@tai.ee.