Koostöövõrgustikud

Tartu maakonna tervist edendavate haridusasutuste nõukoda

Eesmärk kaasata tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustiku liikmeid koostööle heaolu tegevuste kavandamisel ja elluviimisel maakonnas.
Tervist edendavate haridusasutuste  TEK, TEL  nõukotta kuuluvad aktiivsete võrgustiku liikmete esindajad, kes on väljapaistvalt panustanud maakonnaüleste tervist ja turvalisust toetavate  tegevuste elluviimisele.
Nõukoja tegevuse eesmärgiks on koordineerida koostööpartnerite ja sihtgrupi ennetusalaste tegevuste kavandamist ning elluviimist. Samas tagada aastatepikkuse tervisedenduse ja ohutusalase koostöö käigus kujunenud traditsiooniliste tegevuste rakendamist, kaasajastamist ning efektiivset toimimist.
TEK TEL nõukoja liikmed kogunevad vähemalt 4 korda aastas, mil kinnitatakse tegevuskava ja kooskõlastatakse tegevuste elluviimine ning  tehakse kokkuvõtteid ja uue aasta plaane. 

Koosseis

Koolide esindajad:
1. Ülle Närska, Puhja Kool/Tartu maakonna tervist edendavate koolide võrgustiku koordinaator
2. Svetlana Keisk, Nõo Reaalgümnaasium
3. Kaie Tali, Konguta Kool
4. Ave Sillaste, Kambja Põhikool
5. Inga Kurgjärv , Kuuste Kool
6. Kaire Roonurm, Ülenurme Gümnaasium

Lasteaedade esindajad:
1. Pilvi Luhaste, Tartu Rukkilille lasteaed/Tartu maakonna tervist edendavate lasteaedade võrgustiku koordinaator
2. Aigi Kapten, Elva Lasteaed Õnneseen
3. Terje Rüütel, Kambja Lasteaed Mesimumm
4. Pille Viljak, Luunja Lasteaed Midrimaa
5. Uve Jakimainen, Luunja Lasteaed Midrimaa
Lisaks on kaasatud Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi