Tervist Edendavad Noortekeskused (TENK)

Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustik TENK on pilootprojektiks kogu Eestis.
13 võrgustikku liitunud noortekeskust on valinud maakondliku heaolumeeskonna, kellega on aasta jooksul toimunud 5 koosolekut. Koostöö toimib koos Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatusega.

Liituda soovijad esitasid sooviavalduse, millega koos kaardistatud ANK tervisemõjurid, valitud oma noortekeskuse tervisemeeskond ning kaardistatud koostööpartnerid.

Ühiselt töötati välja oma TENK tunnusmärgis.

Aasta suurem eesmärk tervisemõjurite kaardistamise ühtlustamine, ühise vormi leidmine ning maakonnaüleste tegevuste planeerimine.

Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste (TENK) võrgustikuga liitunud noortekeskuste nimekiri.