Tervist Edendavad Noortekeskused ( TENK)           


Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustik TENK on pilootprojektiks kogu Eestis.
13 võrgustikku liitunud noortekeskust on valinud maakondliku heaolumeeskonna, kellega on aasta jooksul toimunud 5 koosolekut. Koostöö toimib koos Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse juhatusega.

Liituda soovijad esitasid sooviavalduse, millega koos kaardistatud ANK tervisemõjurid, valitud oma noortekeskuse tervisemeeskond ning kaardistatud koostööpartnerid.

Ühiselt töötati välja oma TENK tunnusmärgis.

Aasta suurem eesmärk tervisemõjurite kaardistamise ühtlustamine, ühise vormi leidmine ning maakonnaüleste tegevuste planeerimine.

Tartumaa Tervist Edendavate Noortekeskuste (TENK) võrgustikuga liitunud noortekeskuste nimekiri.Tartumaa tervist edendavate noortekeskuste noorsootöötajad olid  27.-29.augustil Võrumaal Suvekoolis.

Esimesel päeval olid külas Palbo Vernik rääkimas oma pikaajalisest kogemusest programmiga KLAPP (klassisidususe parendamise programm) ja toimus matk Tõe ja Õiguse radadel. Teisel päeval aitasid Kristina Berk-Vellemaa ja Siim Vellemaa avada seksuaalkasvatuse erinevaid tahkusid ja laiapõhjalisust (seksuaalsus, seksuaalõigused, soolised stereotüübid jne). Põneva koolituspäeva lõpuks peeti plaani TENK võrgustiku edasiste tegevuste osas. Palju põnevat noortele suunatut on peagi tulemas.

Õhtul oli ka TENKi arutelu, mis on plaanis veel sellel aastal teha ja milliseid koolitusi on võimalk pidada ning, milliseid koolitusi võrgustiku liikmed soovivad saada.

Räägiti projektist "Vaimuplahvatus", sellega seotud rahastusest ja tegevustest.