Tervisenõukogu

Tervisedenduse praktika Eestis on näidanud, et eesmärke on lihtsam saavutada, kui paikkonnas on hästi toimiv võrgustikutöö.

Üheks võrgustikutöö vormiks on tervisenõukogu, mis saab toimida nii kohaliku omavalitsuse kui maakonna või piirkonna tasandil. Nõukogu luues tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse põhimäärusest ja maakonna tasandil juhtivrolli täitva organisatsiooni (omavalitsuste liit, arenduskeskus või maakonna keskusena ühiselt täidetavate ülesannete eest vastutav kohalik omavalitsus) põhimäärusest. KOV tasandil tuleks võimalusel nõukogu luua volikogu tasandil komisjon. Nõukogu annab võimaluse valdkonda paremini poliitilises agendas hoida, luues vormi, milles erinevad valdkonna spetsialistid saavad ühiselt luua sisendit paikkonna poliitikate kujundamiseks.

Tervisenõukogu on töögrupp paikkonnas, mille liikmeteks on erinevate tervise ja heaoluga seotud valdkondade (sh haridus, sotsiaaltöö, korrakaitse, kultuurikorraldus, heakord, maaplaneeringud jm) kohalikud esindajad.

Maakonna ja kohaliku omavalitsuste tervisenõukogu peamisteks ülesanneteks on:
  • elanikkonna tervisesituatsiooni ja -mõjurite analüüs sh tervise- ja heaoluprofiili koostamine (maakonnas koostöö turvalisuse nõukoguga) ning sellele tuginevate ettepanekute tegemine piirkonna arengukava täiendamiseks;
  • tervist edendava arendustegevuse koordineerimine ja võimestamine maakonnas: lasteaiad, koolid, haiglad, töökohad;
  • partnerluse arendamine erinevate sektorite ja institutsioonide vahel terviseprobleemide käsitlemiseks ja tervis igas poliitikas põhimõtte rakendamine;
  • riiklike tervisestrateegiate ja -programmide elluviimine ning koordineerimine paikkonnas;
  • tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine, juhendamine;
  • elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamine;
  • tervisealase teabe levitamine eesmärgiga väärtustada tervist ning tõsta sotsiaalset vastutust tervise eest;
  • erinevate tervisedendusliku sisuga ennetusürituste planeerimine, läbiviimine, sisehindamise läbiviimine;
  • koostöö teiste paikkonnas tegutsevate turvalisuse- ja tervisenõukogudega;
  • koostöö Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumiga.
Allikas: Terviseinfo.ee

Nõukogu

1. Sven Tobreluts - Tartumaa Omavalitsuste Liit, tegevjuht.

2. Astrid Hallik - Tartumaa Omavalitsuste Liit, kultuuritöö nõunik.  Kultuuritöötajad: maakond ja linn.
3. Kairi Vasemägi - Tartumaa Omavalitsuste Liit, hariduskorralduse nõunik. Haridusasutused: linn ja maakond, ainesektsioonid, maaraamatukogud.
4. Marika Saar - Tartumaa Kohalike Omavalitsuste Liit, Elva vald, abivallavanem; haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö. Tartumaa kohalikud omavalitsused (vallavalitsused, volikogud).
5. Ene Mölter - Nõo Vallavalitsus, sotsiaalosakonna juhataja. Nõo valla Tervisenõukogu (TN) juht, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö võrgustik.
6. Ülle Närska - Puhja Gümnaasium, Inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Tervist Edendavad Koolid (TEK), maakonna koordinaator.  Tartu maakonna TEK koolid, tervisemeeskonnad, inimeseõpetuse õpetajad.
7. Kaja Kivisikk - Tartu linna Tervist Edendavate Koolide  võrgustik, Tartu Descartè tervisemeeskonna juht, Tartu linna TEK, inimeseõpetuse õpetajad.
8. Terje Rüütel - Kambja lasteaed Mesimumm, direktor. TEK võrgustiku looja Tartumaal. Tartu maakonna TEK lasteaiad (direktorid).
9. Pilvi Luhaste - Tartu linn, lasteaed Rukkilill õpetaja, KOV Kastre TN liige Tartu linn ja maakond, TEK lasteaiad.
10. Marina Paddar - Kõrveküla Põhikool, eripedagoog,  Tartumaa haridusasutuste tugisspetsialistide võrgustik.
11. Kersti Leis - MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus. Noorsootöö, koolide huvijuhid, ANK noorsootöötajad.
12. Veljo Lamp - Tartu linnavalitsuse sporditeenistuse juhataja. Sport.
13. Lembit Toru - Tartumaa Spordiliit.
14. Krista Klaus - PPA Lõuna Prefektuur, Teabebüroo, vanemspetsialist Politsei ja Piirivalve Amet, Lõuna Prefektuur, teabebüroo, vanemstaabiametnik, komissar.
15. Reesi Efert - Maanteeamet, Ennetustöö osakond, ekspert, liiklusohutus, turvalisus -koostööüritused.
16. Kai Kuuspalu - Maanteeamet, Ennetustöö osakond, ekspert, liiklusohutus, turvalisus -koostööüritused.
17. Kristi Rillo/ Ulvar Kuningas - Eesti Punase Risti Tartumaa Selts, tegevjuht, esmaabi, KEAT meeskonna liige, koostööüritused.
18. Taavi Siilbek - Lõuna Päästekeskus, Ennetusbüroo, peaspetsialist Lõuna regioon: Tartu-Jõgeva-Põlva-Võru-Valga-Viljandimaa.
19. Merike Kull - Sihtasutus Tartu Ülikool, Kehakultuuri teaduskond, Spordibioloogia ja Füsioteraapia Instituut, Tervisekasvatuse lektor Tartu Ülikool, kehakultuur, liikumine (Liikuma kutsuv kool).
20. Silvia Noodla - Sihtasutus Tartu Ülikool Kliinikum Kardioloogiakliiniku vanemarst-õppejõud Tartu Ülikooli Kliinikum / SVH.
21. Kristo Ausmees - MTÜ ABC Arendus, Medita kliinik, meestearst,  meeste tervis (Mehed Liikuma).
22. Eha Anslan - Vabatahtlikud päästjad, Eesti Tervisedenduse Ühing Tervisedendus,
23. Kertu Rünkorg - MTÜ Kodukant Tartumaa, juhatuse liige Tartumaa külad, külamajad, külavanemate võrgustik.
24. Gea Järvela - Tartumaa Arendusselts, juhatuse liige, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA,  kolmas sektor, valdkond turism.
25. Erki Remmelkoor - Tartu Karlova Selts, juhatuse liige kolmas sektor, valdkond linnaasumid, MTÜ Estonian Motosport Safety Crew, sündmuste turvalisus.
26. Lea Saul - Tartumaa Omavalitsuste Liit, rahvatervise ja turvalisuse nõunik RTA ja siseturvalisus.