Näidisohutusõppus ÄKK on õpetajatele suunatud õppepäev, kus mängitakse reaalselt läbi erinevad õpilastega juhtuda võivad kriisisituatsioonid. Idee on alguse saanud Pärnumaalt „Öö marult!“ , mida Raplamaa tervisenõukogu eesotsas Ülle Laasneriga edukalt arendanud ning rakendab juba kolmandat aastat. 20.05.2022 jagati head praktikat teiste maakondadega. 9 maakonna 4-liikmelised võistkonnad testisid oma oskusi küll õpilastega bussiõnnetust läbi tehes, põlevast koolimajast päästes, tööõpetuse tunnis vigastada saanuid aidates kui ka noaga koolis kaklejaid lahutades. Teadmised tuli proovile panna veel uppuja päästmisel, metsa eksimisel, elektritõuksiga liiklemisel, pressiga suhtlemisel ning lapse väärkohtlemise märkamisel. Tõeline püstolipauk lõpetas päeva koolitulistamise lavastusega.

Tartumaa ühendvõistkonda kuulusid: Politsei ja Piirivalveametist Krista Klaus, Tartumaa tervist edendavate koolide koordinaator Ülle Närska, terviste edendavate lasteaedade koordinaator Pilvi Luhaste, Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise ja turvalisuse nõunik Lea Saul ( võistkond nr. 1) ning Päästeametist Taavi Siilbek, Eesti Punase Risti Tartumaa juht Ulvar Kuningas, Elva valla ennetustöö spetsialist Karmen Paavel ja TEL Kambja lasteaia tervisedendaja Anu Pungar, ( võistkond nr. 2). Meie teine võistkond pälvis märkimisväärse 3.poodiumikoha, üldvõitjaks tuli Lääne-Virumaa.    Iga osaleja sai hulgaliselt kogemusi ning  väärtusliku võimaluse olemasolevaid teadmisi värskendada. Meid hindasid valdkondade professionaalid Raplamaalt. Märkimisväärne on Rapla Kesklinna Kooli õpilaste panus päeva õnnestumisele. Aitäh!

Väärt kogemus, mida kindlasti Tartumaal edasi rakendada!