Loov Tartumaa koolitus- ja arendusprogramm 
2020-2021


Tartumaa Omavalitsuste Liit ja kultuuripoliitika mõttekoda Creativity Lab käivitasid Tartumaa maakondliku kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogrammi Loov Tartumaa.
Programmi tegevusi viiakse ellu kõikides Tartumaa omavalitsustes alates aprillist 2020 kuni juunini 2021.